Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 132: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Ophævelse af revisionsklausul).

L 132: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Ophævelse af revisionsklausul).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 132

Fremsat af: Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 132 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med virkning fra 1. juli 2007 trådte en ændring af § 4 i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. i kraft. Denne indebar, at andre aktører, der varetager opgaver som led i den aktive beskæftigelsesindsats, efter aftale med kommunen fik de samme muligheder som kommunerne med hensyn til at bruge uddannelsesaktiviteter som led i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig blev det fastsat, at ordningen skulle tages op til revision.

Med lovforslaget foreslås revisionsklausulen ophævet, således at ordningen med anden aktørs mulighed for brug af uddannelsestilbud videreføres uændret.

Forslaget om ophævelsen af revisionsklausulen stilles på baggrund af de positive erfaringer som både Ministeriet for Børn og Undervisning og Beskæftigelsesministeriet har indhentet i forbindelse med revisionen af ordningen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
10.04.12
2. behandling
15.05.12
3. behandling
22.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
18.04.12
Afstemning slut
21.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?