L 146: Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.))

L 146: Vold som skilsmissegrund

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 146

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 15.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 146 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Overgreb som skilsmissegrund

Ægteskabsloven tillader direkte skilsmisse, hvis den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold af grovere karakter over for denne eller børnene. Ellers er der tale om separation i mindst seks måneder, hvis parterne er enige om skilsmisse - et år, hvis de er uenige.

Lovforslaget udvider paragraffen, så der kan blive tale om direkte skilsmisse, hvis der er tale om simpel vold eller seksuelle overgreb. Derudover kommer loven også til at omfatte ægtefællernes børns nærmeste pårørende - og andre børn.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det fremgår af § 34 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ægteskabsloven), at en ægtefælle har ret til umiddelbar skilsmisse uden forudgående separation, hvis den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold af grovere karakter mod ægtefællen eller børnene.

Er der alene udøvet simpel vold mod den anden ægtefælle eller børnene, er der imidlertid ikke ret til umiddelbar skilsmisse. Hertil kommer, at der har været situationer, hvor der er begået seksuelle overgreb mod et barn, som ikke kunne betegnes som vold af grovere karakter, og hvor ægtefællen i stedet for, var henvist til at søge om skilsmisse på grund af utroskab (lovens § 33), hvilket kan virke stødende. Der er derfor opstået et ønske om at udvide anvendelsesområdet for bestemmelsen.

Med lovforslaget foreslås det, at adgangen til umiddelbar skilsmisse bliver udvidet til også at omfatte simpel vold og seksuelle overgreb. Samtidig foreslås personkredsen udvidet til også at omfatte pårørende til ægtefællen og ægtefællernes børn, som de er knyttet til, samt andre børn generelt.

Idet jeg henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
18.03.14
2. behandling
13.05.14
3. behandling
15.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
14.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. april 2014

Emneord: lov om ægteskabs indgåelse ægteskabsloven skilsmisse

Relaterede forslag:

06.12.2016 B 28: Stop for straksskilsmisser

26.02.2014 L 145: Udvidelse af den borgerlige vielsesmyndigheds stedlige vielseskompetence

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?