Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 106: Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn).

L 106: Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 106

Fremsat af: Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 14.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 106 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: CHK

ANDRE RESUMEER

Ægteskab mellem homoseksuelle

L 106

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

– Indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn

– Ophævelse af tilknytningskravet

– Ændring af retsvirkningsloven - retsvirkningerne af et ægteskab indgået mellem to personer af samme køn

– Ændring af retsplejeloven – international kompetence i Danmark til at behandle sager om opløsning af ægteskab mellem to personer af samme køn, der er indgået her i landet

– Omdannelse af et registreret partnerskab til et ægteskab

Lovforslaget giver personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab. I forhold til den gældende retstilstand får personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab ved en

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Af regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen« fremgår følgende:

»Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning.«

Lovforslaget udmønter delvist dette punkt i regeringsgrundlaget.

Det overordnede formål med lovforslaget er at give personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab. I forhold til den gældende retstilstand får personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab ved en kirkelig handling i stedet for som i dag alene at kunne indgå registreret partnerskab ved en borgerlig handling.

Det foreslås derfor, at det i ægteskabsloven (lov om indgåelse og opløsning af ægteskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007) fastslås, at loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn. Det foreslås samtidig, at partnerskabsloven (lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005) ophæves, og at det skal være muligt for registrerede partnere at omdanne deres partnerskab til et ægteskab.

Det foreslås endeligt, at et ægteskab indgået mellem to personer af samme køn indtil videre skal have de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.03.12
1. behandling
20.03.12
2. behandling
06.06.12
3. behandling
07.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.03.12
Afstemning start
11.05.12
Afstemning slut
06.06.12

UDVALGT INDLÆG FOR

Richardt Radek Larsen
Jeg er ikke for ligestilling, men for lige muligheder, og selvom jeg principielt ønsker kirkens “monopol” på ægteskab brudt, så ser jeg ingen grund til at skulle holde nogen udenfor selskabet…

GÅ TIL INDLÆG

2. Apr 2012 11:16
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Allerhelst så jeg en komplet adskillelse af stat og kirke og at ægteskabet samtidig blev givet helt frit. Der bør ikke være fortrinsret for ét trossamfund fremfor andre - jeg erkender samtidig, at det er et nærmest umuligt ønske at få opfyldt på kort sigt (indenfor 25 år), da det kræver grundlovsændring og samtidigt to på hinanden følgende folketingsflertal. Når flertallet af befolkningen er medlem af Folkekirken, virker det lidt som en umulighed.

Derfor er det svært for mig at tage stilling til forslaget og jeg ender nok med en blank stemme.

Allerhelst, i min ideelle verden, var “kærlighed” ikke noget der skulle sanktioneres af staten med specielle rettigheder til følge.

4. Apr 2012 09:52
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbechs synspunkter.

28. Apr 2012 09:49
Richardt Radek Larsen  
VERIFICERET

Jeg er ikke for ligestilling, men for lige muligheder, og selvom jeg principielt ønsker kirkens “monopol” på ægteskab brudt, så ser jeg ingen grund til at skulle holde nogen udenfor selskabet af gifte mennesker.

I mit hoved er ekskluderingen af homoseksuelle fra ægteskab at sammenligne med at ekskludere fx. sorte fra samme toiletter. Og det har vi som samfund lært at lade være med.

Så lad os komme videre og gøre det rigtige.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?