L 145: Udvidelse af den borgerlige vielsesmyndigheds stedlige vielseskompetence (Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. (Udvidelse af den borgerlige vielsesmyndigheds stedlige vielseskompetence).)

L 145: Vielser uden for kommunen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 145

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 15.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 145 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Lokation for borgerlige vielser

I dag er reglerne sådan, at borgerlige vielser kun kan foretages indenfor kommunens grænser. Ved kirkelige vielser har præster mulighed for dette i dag.

Lovforslaget fjerner begrænsningen. Det åbner fx for mulighed for vielser på havet. Der må kun vies i en anden kommune, hvis denne kommune tillader det. Der gives ikke tilladelse til at vi på Færøerne og Grønland.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det fremgår af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ægteskabsloven), at borgerlige vielser foretages af borgmesteren eller dem, som borgmesteren bemyndiger dertil (medlemmer af kommunalbestyrelsen og ansatte i kommunens administration).

Borgmesterens stedlige vielseskompetence er begrænset således, at borgerlige vielser kun kan foretages inden for kommunen. Borgmesteren har således ikke kompetence til at fortage vielser uden for kommunen – f.eks. i en anden kommune eller på havet.

Nogle kommuner har ytret ønske om, at det bliver muligt at foretage vielser uden for kommunen, f.eks. på en fjord eller på havet. Derudover har der tidligere været situationer, hvor den borgerlige vielsesmyndighed i en kommune har foretaget en vielse i en anden kommune.

Med lovforslaget foreslås borgmestres stedlige vielseskompetence udvidet således, at dette er muligt.

Idet jeg henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
18.03.14
2. behandling
13.05.14
3. behandling
15.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
14.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. april 2014

Emneord: ægteskab lov om ægteskabs indgåelse ægteskabsloven

Relaterede forslag:

29.10.2015 L 35: Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn

02.04.2014 B 88: Genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v

26.02.2014 L 146: Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?