L 16: Fastslåelse af faderskab til børn født uden for ægteskab før ikrafttræden af lov for Grønland om børns retsstilling m.v. (Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland. (Fastslåelse af faderskab til børn født uden for ægteskab før ikrafttræden af lov for Grønland om børns retsstilling m.v.).)

L 16: faderskab til børn født uden for ægteskab i Grønland

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 16

Fremsat af: Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 02.10.2013

Vedtaget dato: 15.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Social-, børne- og integrationsministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

L 16 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Indtil 1963 var det ikke muligt at dømme en mand som far til et barn, når barnet var født uden for ægteskab i Grønland, med den virkning, at barnet fik arveret efter manden og hans slægt. Disse børn (i dag voksne) omtales som ”juridisk faderløse børn”.

Denne retstilstand blev ændret i 1963. Herefter kan en mand dømmes som far til et barn, der er født uden for ægteskab, med den virkning, at barnet har arveret efter faderen og hans slægt. Dette gælder dog kun for børn, der er født efter ændringen.

Det overordnede formål med lovforslaget er at forbedre retsstillingen for disse ”juridisk faderløse børn” ved at give dem mulighed for at rejse sag om, hvem der er deres far.

Faderskab til disse børn vil få samme retsvirkninger som almindeligt faderskab, herunder at barnet får arveret efter sin far og hans slægt. Faderskabet vil dog ikke medføre krav på genoptagelse af afsluttede dødsboer. Dette skyldes hensynet til arvingerne, der ellers ville risikere at skulle tilbagebetale modtaget arv.

Med forslaget sikres det, at retsstillingen for juridisk faderløse børn er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Lovforslaget fremsættes efter ønske fra Grønlands Selvstyre.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
24.10.13
2. behandling
13.05.14
3. behandling
15.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
14.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj 2014

Emneord: grønland

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 72: Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

31.03.2016 L 152: Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

05.11.2015 L 42: Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?