L 184: Ændring af den særlige ordning for arbejdstagere fra EU-lande (Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse. (Ændring af den særlige ordning for arbejdstagere fra EU-lande).)

L 184: Europæisk arbejdskraft til Færøerne

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 184

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 30.04.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Færøudvalget (FÆU)

L 184 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Ændring af særlig udlændingeordning for Færøerne

I 2008 fik Færøerne en særlig ordning, hvor man, hvis man kunne fremvise, man var ansat hos en færøsk arbejdsgiver, fik opholdstilladelse på øerne. Ordningen trådte kun til i 'særlige tilfælde', defineret som situationer, hvor der var lav (3,5%) ledighed på øerne og derfor behov for udenlansk arbejdskraft. Krisen har siden ramt øerne, men der er opstået et behov for, at man kan ansætte flere byggeriarbejdere, som der er mangel på. Forslaget er en konkret justering, så man godt må give opholdstilladelsen, hvis man ellers ansætter vedkommende som faglært i byggebranchen, og ledigheden ikke er over 6%.

Desuden ændrer loven en formulering, der gjorde det uklart,

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at justere den særlige ordning for arbejdstagere fra EU-lande, der gælder på Færøerne, og fremsættes efter ønske fra det færøske landsstyre.

Efter en længere periode med meget lav ledighed på Færøerne indførtes ved lov nr. 462 af 17. juni 2008 bl.a. en ordning, hvorefter udlændinge, der er statsborgere i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, kan gives opholdstilladelse på Færøerne på grundlag af ansættelse hos en arbejdsgiver på Færøerne i en række nærmere angivne tilfælde, hvor de almindelige betingelser for meddelelse af opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse ikke er opfyldt.

Ordningen finder alene anvendelse, når særlige beskæftigelsesmæssige hensyn taler for at give opholdstilladelse, hvilket ifølge lovens bemærkninger er tilfældet, når den generelle ledighed på Færøerne ikke overstiger 3,5 pct.

Ordningen har ikke været i anvendelse siden december 2009.

Ifølge landsstyret er der i den senere tid – uagtet at den generelle arbejdsløshed fortsat overstiger 3,5 pct. – opstået et akut behov for faglært arbejdskraft inden for bygge- og anlægssektoren.

Det foreslås derfor, at den særlige ordning for arbejdstagere fra EU-lande justeres, således at der fremover vil kunne gives opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse inden for bygge- og anlægssektoren på Færøerne, så længe arbejdsløsheden ikke overstiger 6 pct.

Lovforslaget indeholder desuden ændringer af lovteknisk karakter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.04.14
1. behandling
06.05.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.04.14
Afstemning start
07.05.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Færøudvalget den 20. maj 2014

Emneord: færøerne

Relaterede forslag:

06.10.2016 L 31: Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

30.01.2015 L 128: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber på Færøerne

19.11.2014 L 75: Ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

08.10.2014 L 28: Indførelse af virksomhedspant på Færøerne

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?