L 28: Indførelse af virksomhedspant på Færøerne (Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love. (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne).)

L 28: Virksomhedspant på Færøerne

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 28

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 18.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Færøudvalget (FÆU)

L 28 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Landsstyret på Færøerne har anmodet om, at der indføres regler om virksomhedspant og fordringspant på Færøerne, svarende til de regler om virksomhedspant og fordringspant, som blev indført i dansk ret i 2005.

Reglerne om virksomhedspant og fordringspant blev indført i Danmark ved lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant). Formålet med reglerne var at modernisere pantsætningsreglerne med henblik på at give erhvervsvirksomhederne nye og mere fleksible muligheder for at belåne deres aktiver.

Med ordningen blev det muligt for virksomhederne på en samlet og mere enkel måde at pantsætte en række væsentlige aktivtyper, der tidligere vanskeligt kunne pantsættes, uden at pantsætningen i praksis skabte hindringer for virksomhedens daglige drift.

Formålet med lovforslaget er således at skabe mulighed for at indføre de fornødne regler om virksomhedspant og fordringspant på Færøerne.

Reglerne om virksomhedspant og fordringspant blev indført i dansk ret ved at gennemføre ændringer i tinglysningsloven, konkursloven, retsplejeloven, tinglysningsafgiftsloven og høstpantebrevsloven.

Indførelse af virksomhedspant og fordringspant på Færøerne kan ske ved at foretage de samme ændringer i færøsk ret, som blev gennemført i Danmark i 2005.

Færøerne har overtaget formueretten samt direkte og indirekte skatter som hjemmestyreområder. Færøerne kan dermed selv foretage de nødvendige ændringer af den færøske tinglysningslov. Disse er gennemført ved lagtingslov nr. 70 af 15. maj 2014 om tinglysning.

For at indføre virksomhedspant og fordringspant på Færøerne er det herudover nødvendigt at foretage en ændring af den færøske retsplejelov og at sætte de relevante bestemmelser om ændring af den dagældende danske konkurslov i lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) i kraft på Færøerne.

Lovforslaget indeholder på denne baggrund følgende:

En ændring af den færøske retsplejelovs regler om inddrivelse af fordringer med henblik på, at fyldestgørelse af krav, der er sikret ved virksomhedspant i fordringer og fordringspant, kan ske på samme måde som krav sikret ved håndpant.

En ændring af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) med henblik på at give mulighed for at sætte de relevante ændringer af konkursloven i kraft.

Når loven er trådt i kraft, vil der blive udstedt en kongelig anordning om ikrafttrædelse af de relevante bestemmelser i konkursloven om virksomhedspant og fordringspant.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
07.11.14
2. behandling
09.12.14
3. behandling
18.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
17.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Færøudvalget den 2. december 2014

Emneord: virksomhedspant færøerne

Relaterede forslag:

06.10.2016 L 31: Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

30.01.2015 L 128: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber på Færøerne

19.11.2014 L 75: Ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

30.04.2014 L 185: Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation og videoafhøring af børn m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?