L 167: Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v. (Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).)

L 167: Skattelypakke om trusts mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 167

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 22.03.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 167 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en udmøntning af aftalen fra december 2014 om en styrket indsats mod skattely mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der kræver ny lovgivning på skatteområdet. Aftaleparterne er enige om, at grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en betydelig udfordring for det internationale samfund. Globaliseringen og den elektroniske samhandel på tværs af landegrænserne giver anledning til nye skattelykonstruktioner, og skattespekulanter er kreative i deres forsøg på at undgå at betale skat i Danmark.

Skattelypakkeelementerne i lovforslaget er en beskatning af stifteren af trusts, som skal mindske mulighederne for aggressiv skatteplanlægning, fair beskatning, når aktiver føres ud af landet, og indførsel af en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning. Efter aftalen skal lovændringerne træde i kraft den 1. juli 2015, idet forslaget om indførelse af en omgåelsesklausul dog skal træde i kraft senest den 1. maj 2015.

Aftalen indeholder – udover lovforslagets elementer – elementer om en offensiv dansk indsats på internationalt niveau, om transfer pricing, om styrkelse af Projekt Skattely m.v., om kommanditselskaber og om grænseoverskridende skatterådgivning. Aftalen om initiativer på Skatteministeriets område skal ses i sammenhæng med aftalen af 19. december 2014 mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet. Denne aftale vil bl.a. medføre øget åbenhed om ejere af aktieselskaber, kommanditselskaber m.fl.

Lovforslaget indeholder herudover elementer i relation til den digitale underskudsberegning for selskaber m.v., der udskydes mindst et år. Endelig indeholder lovforslaget en korrektion af satserne for vægtafgift af ældre personbiler og campingvogne.

Den styrkede indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og anvendelsen af skattely vil kunne forbygge, at der i visse år opstår et betydeligt utilsigtet mindreprovenu. Elementerne i forslaget i relation til den digitale underskudsberegning forventes kun at påvirke den oprindelige provenuvurdering marginalt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
22.03.15
1. behandling
27.03.15
2. behandling
14.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
22.03.15
Afstemning start
29.03.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. april 2015

Emneord: skattely

Relaterede forslag:

26.03.2015 L 172: Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet

11.03.2015 B 89: At give offentlige myndigheder og selskaber mulighed for at fravælge at indgå aftaler med selskaber, der arbejder i skattely

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?