L 64: Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen (Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen).)

L 64: Fradrag på Storebæltsforbindelsen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 64

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 23.11.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 64 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen mener, at der er behov for at forbedre incitamenterne for at pendle på tværs af Danmark og ønsker generelt at øge arbejdskraftens mobilitet på tværs af Danmark.

Broafgiften, der skal betales for at passere Storebæltsforbindelsen, opleves som en barriere for at søge arbejde på den anden side af broen. Det har de afgivne høringssvar også bekræftet. Regeringen vil derfor forbedre vilkårene for arbejdstagere, der pendler i bil og på motorcykel, ved at gøre det billigere at køre over Storebæltsbroen.

Forhøjelsen af fradraget vil være til gavn for arbejdstagere, der anvender broen, og således også for virksomhederne. Forslaget kan endvidere bidrage til at skabe en større balance og sammenhæng mellem landsdelene i Danmark.

Da forslaget indgår i finansloven for 2016 og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2016, ønskes lovforslaget vedtaget i indeværende Folketingsår.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.11.15
1. behandling
04.12.15
2. behandling
18.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.11.15
Afstemning start
30.11.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: storebæltsbroen fradrag

Relaterede forslag:

30.01.2015 B 62: Fjernelse af afgiften for biler m.v. på Storebæltsbroen.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?