L 79: Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v. (Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.).)

L 79: Beskatning af kulbrinte

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 79

Fremsat af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)

Fremsat dato: 20.11.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 79 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget implementerer aftale af 17. september 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten og Dansk Folkeparti om harmonisering af beskatningen i Nordsøen.

Efter lovforslaget harmoniseres beskatningen af kulbrinteindvinding i Nordsøen således, at de selskaber, der i dag beskattes efter de gamle regler i kulbrinteskatteloven, fra den 1. januar 2014 vil blive beskattet efter de samme regler, som i dag gælder for eneretsbevillingen og for tilladelser til indvindingsvirksomhed meddelt den 1. januar 2004 eller senere.

Lovforslaget indeholder desuden en overgangsordning, som betyder, at selskaberne får en rimelig overgang til de nye regler.

Efter lovforslaget nedsættes kulbrinteskattesatsen fra 70 pct. til 52 pct.

Kulbrintefradraget nedsættes til 5 pct. i 6 år i stedet for 25 pct. i 10 år.

Feltafgrænsningen ophæves, så selskaberne kan modregne underskud fra et felt i indkomst fra et andet felt.

Produktions-, dispensations- og rørledningsafgifterne ophæves.

Skatteværdien af fjernelsesomkostninger kan udbetales til den skattepligtige, hvis der ved endeligt ophør af kulbrinteskattepligtig virksomhed resterer et uudnyttet underskud (carry back). Det udbetalte beløb kan dog ikke overstige den akkumulerede kulbrintebeskatning minus beløb, der tidligere er udbetalt under samme ordning.

Harmoniseringen af beskatningen skønnes at indebære et varigt merprovenu på i alt 0,4 mia. kr. efter adfærd og korrektion for statens andel i DONG og Nordsøfonden. Det svarer i akkumuleret merprovenu til ca. 28½ mia. kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.11.13
1. behandling
26.11.13
2. behandling
17.12.13
3. behandling
20.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.11.13
Afstemning start
27.11.13
Afstemning slut
19.12.13

Emneord: kulbrinte nordsøen

Relaterede forslag:

26.03.2014 L 170: Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden

UDVALGT INDLÆG IMOD

Anonym Kujon
De 28½ mia. er baseret på en oliepris på $134. Den danske regering, er de eneste i hele verden, der regner med så høj en oliepris. Man kan allerede nu købe oliekontrakter til levering i 2018 for…

GÅ TIL INDLÆG

20. Nov 2013 14:27

De 28½ mia. er baseret på en oliepris på $134. Den danske regering, er de eneste i hele verden, der regner med så høj en oliepris. Man kan allerede nu købe oliekontrakter til levering i 2018 for $88, hvor regeringen regner med $138.

Nordeas olieanalytiker regner med en realistisk markedspris på $100-110. Bruger man det tal, så vil der kun være 16 mia. i togfonden.

Desuden, har 2 olieselskaber allerede meddelt, at de forlader dansk område pga. denne lov.

Reelt er loven jo kun lavet, for at stryge SF og EL med hårene, da regeringen fandt ud af, at man alligevel ikke kunne beskatte Mærsk hårdere, som man ellers have lovet EL.

Makværk, er vist det bedste ord om denne lov og togfonden.

23. Nov 2013 14:10
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det bemærkes desuden, at det generelt er forbundet med betydelig usikkerhed at skønne over provenuet ved kulbrinteindvinding. Provenuerne er især følsomme overfor ændringer i oliepris, dollarkurs og produktionen.

Når forslaget regner med provenu frem til 2042, så vil det alt andet lige være forbundet med ekstrem usikkerhed. Samtidig giver forslaget underskud til og med 2015 og der regnes med 1 mia overskud pga forslaget i 2016.

Derudover har jeg ikke lige nærlæst forslaget nærmere, men generelt lyder beskatning af olieindustri til fordel for udvikling af offentlig transport ikke umiddelbart som den værste idé i verden.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?