L 18: Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v. (Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.).)

L 18: Ændring af konkurrenceloven

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 18

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 04.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 18 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at øge konkurrencen gennem en mere effektiv og anvendelig konkurrencelovgivning. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens Vækstpakke 2014 og den efterfølgende vækstaftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og de Konservative om styrket håndhævelse af konkurrenceloven.

For at sikre en større grad af uafhængighed og em mere effektiv behandling af konkurrencesager omlægges det nuværende Konkurrenceråd. Konkurrencerådet består i dag af 18 medlemmer, herunder ni medlemmer, der er indstillet af branche- og interesseorganisationer. Konkurrencerådes størrelse og sammensætning gør, at der kan rejses spørgsmål om rådets effektivitet og uafhængighed. Konkurrencerådets størrelse og sammensætning er endvidere atypisk i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med, f.eks. Irland, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland, der alle har en mindre, professionel bestyrelse med juridiske og økonomiske eksperter. Tilstedeværelsen af erhvervs- og forbrugerinteresser i Konkurrencerådet kan rejse spørgsmål om rådets uafhængighed, skade legitimiteten bag rådets afgørelser og potentielt afholde udenlandske virksomheder fra at etablere sig på det danske marked. På denne baggrund omlægges det nuværende Konkurrenceråd til en mindre og professionel bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven. Bestyrelsen kaldes Konkurrencerådet og vil bestå af syv medlemmer med særlige kompetencer i form af praktiske og teoretiske sagkundskaber og herunder med den rette balance mellem juridisk, økonomisk og forbrugermæssig indsigt samt erfaring fra erhvervslivet. Endvidere foreslås det, at der oprettes et rådgivende udvalg bestående af bl.a. branche- og interesseorganisationer, der kan levere bidrag til Konkurrencerådet.

For at sikre en større grad af uafhængighed omkring Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyseaktiviteter på konkurrenceområdet, skal de ved udarbejdelsen af konkurrenceanalyser fremover refererer til det nye Konkurrenceråd i stedet for erhvervs- og vækstministeren. Analyserne er i dag formelt underlagt ministeransvar, men er i praksis i vidt omfang uafhængige. Det foreslås, at den generelt gældende praksis formaliseres og lovfæstes, så analyserne bliver underlagt Konkurrencerådets ansvar. Erhvervs- og vækstministeren vil dog fortsat kunne anmode styrelsen om at gennemføre analyser af bestemte områder og i disse tilfælde beslutte, at analysen skal være underlagt ministeransvar.

Herudover foretages en række mindre ændringer bl.a. en mulighed for at forlænge tidsfristen i fusionssager i fase I fra 25 hverdage til 35 hverdage, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også kan offentliggøre domme, hvor der idømmes fængselsstraf, og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan udveksle fortrolige oplysninger med konkurrencemyndighederne på Færøerne og i Grønland.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
23.10.14
2. behandling
02.12.14
3. behandling
04.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
03.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 27. november 2014

Emneord: konkurrenceloven fusioner

Relaterede forslag:

24.10.2014 B 16: Sektorspecifik fusionskontrol på telemarkedet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?