L 95: Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v. (Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.).)

L 95: Tilpasning af procenttillæg

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 95

Fremsat af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)

Fremsat dato: 05.12.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 95 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lov nr. 1354 af 21. december 2012 (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) blev referencerenten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, ændret med virkning fra og med den 1. januar 2014.

I forbindelse med ændringen blev der ved en fejl ikke taget højde for de konsekvenser, den nye referencerente ville have for restskattetillæg, procentgodtgørelse for overskydende skat, personers frivillige betaling af dag-til-dag-rente af yderligere forskudsskat samt tillæg til selskabers betaling af frivillig acontoskat. Derfor er renteniveauet for disse procenttillæg blevet fastsat omkring 3 procentpoint for højt.

Den foreslåede tilpasning af tillæggene i kildeskatteloven og selskabsskatteloven vedrørende afregning af indkomstskatter medfører i lighed med de justeringer, som blev gennemført med lov nr. 1354 af 21. december 2012, at tillæggene gennemsnitligt stemmer overens med de historiske tillæg. Forslaget skønnes derfor ikke fremadrettet at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser for det offentlige.

Forslaget har ingen administrative konsekvenser.

Det foreslås, at forslaget gennemføres med virkning fra og med 1. januar 2014.

Det bemærkes, at på grund af forslagets hastende karakter, har forslaget ikke været i høring forud for fremsættelsen.

Lovforslaget ønskes hastebehandlet. Der anmodes således om dispensation fra reglerne i Folketingets Forretningsorden.

Ønsket om dispensation er foranlediget af, at den gældende referencerente, som blev indført ved lov nr. 1354 af 21. december 2012, har virkning fra den 1. januar 2014. Derfor vil den dag-til-dag-rente, som personer betaler fra 1. januar 2014 ved yderligere betaling af forskudsskat, blive for høj. Hvis det skal undgås at opkræve for høje renter fra 1. januar 2014, skal lovgivningen ændres inden årsskiftet. Herved undgås det, at 500.000 skatteydere betaler en for høj rente, som tidligst vil kunne tilbagebetales over en ekstra årsopgørelse i perioden maj til juli 2014. Ved en vedtagelse inden årsskiftet kan det også undgås at afholde 2,5 mio. kr. til systemtilretninger i forbindelse med tilbagebetaling af for meget betalt dag-til-dag-rente.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings hurtige og velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.12.13
1. behandling
11.12.13
2. behandling
17.12.13
3. behandling
19.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.12.13
Afstemning start
05.12.13
Afstemning slut
18.12.13

Emneord: selskabsskatteloven kildeskatteloven skat

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 166: Oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring

31.03.2016 B 116: Annullering af planlagte besparelser i SKAT

11.11.2015 L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

11.11.2015 L 45: Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?