Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 10: Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde (Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde))

L 10: Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 10

Fremsat af: Thor Möger Pedersen

Fremsat dato: 03.10.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 10 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget går ud på

• at sikre, at de danske regler om indeholdelse af kildeskat på udbytter ikke omgås ved koncerninterne omstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter omkvalificeres til skattefri betaling på gæld,

• at sikre, at udenlandske selskaber ikke benytter danske gennemstrømningsselskaber til at omgå andre landes beskatning af udbytter, og

• at sikre, at alle selskaber og foreninger er omfattet af fuld dansk skattepligt, hvis de enten er registreret her i landet eller har ledelsens sæde her i landet.

Forslagene om kildeskat på udbytter ved koncerninterne omstruktureringer og fuld skattepligt ved registrering eller ledelsens sæde her i landet har alle karakter af værnsregler, som skal forhindre utilsigtede provenutab.

Forslaget om gennemstrømningsselskaber skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Loven træder som udgangsgangspunkt i kraft den 15. december 2012. Dog har bestemmelserne om omgåelse af udbyttebeskatning virkning fra tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget. Årsagen til dette er, at det skal forhindre spekulation, der kunne modvirke formålet med bestemmelserne. Lovforslaget har derfor heller ikke været sendt i høring forud for fremsættelsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.10.12
1. behandling
20.11.12
2. behandling
11.12.12
3. behandling
14.12.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.10.12
Afstemning start
27.11.12
Afstemning slut
13.12.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?