L 63: Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).)

L 63: Nedsættelse af vederlagskrav til nøglemedarbejdere

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 63

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 12.11.2014

Vedtaget dato: 18.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 63 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Forslaget udmønter en del af regeringens aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering – Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft.

Lovforslaget nedsætter det vederlagskrav, der giver adgang til beskatning under forskerskatteordningen. Vederlagskravet foreslås nedsat med 10.000 kr. fra 70.600 kr. til 60.600 kr. (2014-niveau) månedligt. Forslaget har til formål at tiltrække flere personer til vigtige nøglefunktioner i Danmark. Flere højt kvalificerede nøglemedarbejdere vil styrke danske virksomheders konkurrenceposition i en stadigt mere global verden og dermed øge vækstmulighederne i dansk økonomi.

Forslaget skønnes at medføre et årligt umiddelbart mindreprovenu på ca. 255 mio. kr. Efter tilbageløb og adfærd skønnes lovforslaget at medføre et årligt mindreprovenu på ca. 35 mio. kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.11.14
1. behandling
25.11.14
2. behandling
12.12.14
3. behandling
18.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.11.14
Afstemning start
19.11.14
Afstemning slut
17.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2014

Emneord: rekruttering arbejdsmarked

Relaterede forslag:

27.01.2016 L 106: Opfølgning på begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

29.04.2015 L 198: Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.

12.11.2014 L 61: Reform af international rekruttering m.v.

12.11.2014 L 60: Ophævelse af 70 års-grænse m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?