Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 101: Forslag til lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven. (Afskaffelse af kommunal vejledningspligt og afskaffelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering).

L 101: Forslag til lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven. (Afskaffelse af kommunal vejledningspligt og afskaffelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 101

Fremsat af: Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 29.02.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 101 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget, som jeg fremsætter i dag, er et led i regeringens opgør med overflødig signalpolitik.

I sommeren 2011 blev der i integrationsloven indført en pligt for kommunerne til at vejlede om repatriering i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten og i forbindelse med opfølgningen på den beskæftigelsesrettede indsats i jobcenteret for udlændinge omfattet af repatrieringslovens personkreds. Endelig blev der samtidig indført et resultattilskud til kommunerne på 25.000 kr. for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer med støtte i medfør af repatrieringsloven.

Frivillig repatriering kan være en god løsning for mange udlændinge, hvorfor hovedelementerne i den gældende repatrieringsordning med de tilbud og økonomiske rammer, der er fastlagt heri, opretholdes.

Derimod kan de senest gennemførte ændringer af repatrieringsordningen med indførelse af resultattilskud og sammenkædningen af kommunernes pligt til at vejlede om repatrieringsordningen til den beskæftigelsesrettede integrationsindsats bidrage til at svække borgernes tillid til, at de modtager en saglig vejledning, når sagsbehandleren på samme tid skal varetage to modsatrettede hensyn om på den ene side at få den pågældende borger i beskæftigelse og på den anden side at vejlede borgeren om dennes muligheder for at vende tilbage til sit hjemland.

Med lovforslaget tydeliggøres det, at repatriering er et tilbud til den enkelte udlænding om at få en ny tilværelse i sit hjemland eller tidligere opholdsland, som den enkelte efter eget valg og på et oplyst grundlag kan benytte sig af.

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag til ændring af integrationsloven, hvorved kommunernes pligt til at vejlede om repatriering som led i den løbende opfølgning på integrationskontrakten foreslås afskaffet. Samtidig foreslås pligten til at vejlede om repatriering i forbindelse med opfølgningen på den øvrige beskæftigelsesrettede indsats for personer omfattet af repatrieringslovens personkreds afskaffet ved en ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at der ikke ændres på kommunernes pligt til efter repatrieringsloven at vejlede om mulighederne for repatriering i forbindelse med den særlige integrationsindsats eller når der i øvrigt er behov for det. Lovforslaget indeholder endvidere forslag til ændring af repatrieringsloven, hvorved resultattilskuddet på 25.000 kr. til kommunalbestyrelsen for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer, foreslås afskaffet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.02.12
1. behandling
13.03.12
2. behandling
03.05.12
3. behandling
15.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.02.12
Afstemning start
16.04.12
Afstemning slut
14.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?