Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 190: Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v. (Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.))

L 190: Tilbud om en integrationsplan mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 190

Fremsat af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 20.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 190 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen blev som led i aftalen om finansloven for 2013 enige med Enhedslisten om, at modtagelsesindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal styrkes ved at sikre, at der iværksættes en bred modtagelsesindsats, der tager højde for hele familiens forhold, og ved at sikre, at de forskellige indsatser om bl.a. beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud og skole og uddannelse i højere grad er sammentænkte og understøtter hinanden. Desuden skal integrationsindsatsen styrkes ved at sikre en tidlig indsats over for flygtninge med helbredsproblemer. Aftalen indebærer, at kommunerne skal tilbyde alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte, en bred, individuel integrationsplan, og at kommunerne skal tilbyde alle nyankomne flygtninge og deres familiemedlemmer en helbredsmæssig vurdering (sundhedsscreening).

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag til ændringer af integrationsloven. Det foreslås, at kommunerne får pligt til snarest muligt og inden for 3 måneder at tilbyde alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte, en individuel integrationsplan og pligt til at udpege, hvilken forvaltning i kommunen der er ansvarlig for at koordinere integrationsindsatsen for udlændingen og dennes eventuelle familie. Desuden foreslås det, at kommunerne får pligt til snarest muligt og inden for 3 måneder at tilbyde en tidlig helbredsmæssig vurdering til alle nyankomne flygtninge og deres familiemedlemmer.

Lovforslaget indeholder endvidere forslag til ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, som muliggør, at en kommune i konkrete sager kan beslutte, at jobcenteret skal være ansvarligt for at koordinere integrationsindsatsen for en udlænding.

Der er som led i finansloven for 2013 afsat en ramme på 4,7 mio. kr. i 2013 og 9,3 mio. kr. årligt fra og med 2014 til gennemførelse af lovændringerne.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.03.13
1. behandling
02.04.13
2. behandling
21.05.13
3. behandling
23.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.03.13
Afstemning start
25.04.13
Afstemning slut
22.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?