Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 145: Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen (Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen).)

L 145: Ændringer pga offentlighedsloven

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 145

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 07.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 145 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

1. Lovforslaget er med enkelte ændringer en genfremsættelse af det lovforslag (L 91), som blev fremsat for Folketinget den 8. december 2010.

Med lovforslaget, der fremsættes samtidig med forslaget til en ny lov om offentlighed i forvaltningen (lovforslag nr. L 144), lægges der i lyset af forslaget til offentlighedsloven op til at foretage en række ændringer i forvaltningslovens og retsplejelovens regler om aktindsigt af dels indholdsmæssig, dels redaktionel karakter. Formålet er at skabe parallelitet mellem på den ene side offentlighedsloven og på den anden side forvaltningsloven og retsplejeloven, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

Hertil kommer, at der – i lyset af forslaget til en ny offentlighedslov – foreslås navnlig nogle redaktionelle ændringer af forvaltningslovens bestemmelser om partshøring og tavshedspligt.

2. Forslaget til en ny offentlighedslov er baseret på Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven. I betænkningens kapitel 26 har Offentlighedskommissionen behandlet spørgsmålet om, hvorvidt kommissionens udkast til en ny offentlighedslov vil give anledning til ændringer i bestemmelser om aktindsigt m.v. i andre regelsæt, herunder forvaltningsloven og retsplejeloven. Dette lovforslag bygger på kommissionens overvejelser.

3. Forslaget om at skabe den nævnte parallelitet skyldes bl.a., at forvaltningslovens regler om partsaktindsigt i afgørelsessager dels er opbygget på samme måde som reglerne om aktindsigt i den gældende offentlighedslov, dels i vidt omfang svarer indholdsmæssigt til disse regler. Også retsplejelovens regler om aktindsigt er i et vist omfang inspireret af opbygningen og formuleringen af reglerne om aktindsigt i den gældende offentlighedslov (og den gældende forvaltningslov).

4. Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.02.13
1. behandling
26.02.13
2. behandling
30.05.13
3. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.02.13
Afstemning start
14.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Emneord: offentlighedsloven

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 70: Ændring af revisionsbestemmelse

03.02.2016 L 114: Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af rette til aktindsigt

20.11.2013 L 77: Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt

07.02.2013 L 146: Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven

07.02.2013 L 144: Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?