L 13: Krav om identifikation m.v. i afgørelsessager og adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold (Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven, lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Krav om identifikation m.v. i afgørelsessager og adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold).)

L 13: Identifikation i afgørelsessager og aktindsigt i PET

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 13

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 13 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget gennemføres en generel regulering i forvaltningsloven af spørgsmålet om underskriftskrav, det vil sige, i hvilket omfang der skal anvendes personlig underskrift i udgående dokumenter fra forvaltningsmyndigheder til borgere, virksomheder mv. i afgørelsessager.

Formålet hermed er at sikre en smidig og tidssvarende regulering på området, samtidig med at de retssikkerhedsmæssige, bevismæssige og ordensmæssige hensyn, der ligger bag underskriftskravet, tilgodeses.

Med henblik herpå foreslås det, at i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal de dokumenter, der udgår fra myndigheden til borgere, virksomheder mv., være forsynet med en personlig underskrift eller være udformet på en måde, der i øvrigt sikrer en entydig identifikation af den, som er afsender af dokumentet, og at dokumentet er endeligt.

Det foreslås dog, at dette ikke skal gælde for dokumenter, hvor der anvendes automatisk sagsbehandling, og at det heller ikke skal gælde for dokumenter, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige.

Desuden foreslås det, at vedkommende minister efter forhandling med finansministeren og justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår de anførte krav til udgående dokumenter i afgørelsessager skal anses for opfyldt.

Herudover foreslås en ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), som indebærer, at lov om offentlighed i forvaltningen med undtagelse af § 8 (om egenacces) skal finde anvendelse for PETs sager om administrative forhold.

Endelig foreslås enkelte konsekvensændringer i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) som følge af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og den heri fastsatte nye regulering af forvaltningsmyndigheders notatpligt.

De dele af lovforslaget, som handler om aktindsigt i PETs sager om administrative forhold, er – i lyset af, at det ikke har været muligt at færdiggøre denne del af lovforslaget tidligere – sendt i høring kort før fremsættelsen med høringsfrist til den 25. oktober 2013. Justitsministeriet forventer, at høringssvar og høringsnotat vil kunne foreligge inden 1. behandlingen af lovforslaget. Et supplerende høringsnotat vil således blive fremsendt hurtigst muligt efter høringsfristens udløb.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
31.10.13
2. behandling
13.12.13
3. behandling
19.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
18.12.13

Emneord: pet fet aktindsigt

Relaterede forslag:

03.02.2016 L 114: Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af rette til aktindsigt

07.10.2015 L 23: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

07.10.2015 L 10: Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?