L 186: Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v. (Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).)

L 186: Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 186

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 15.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 186 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Efter folketingsvalget i 2011 blev det familieretlige område, herunder Familiestyrelsen, overført fra Justitsministeriet til det daværende Social- og Integrationsministerium. Pr. 1. januar 2012 blev Familiestyrelsen indfusioneret i Ankestyrelsen som en ny afdeling med navnet Familieretsafdelingen.

Ankestyrelsen er en selvstændig myndighed under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Dette gælder dog ikke Familieretsafdelingen, der organisatorisk er en del af Ankestyrelsen, men samtidig har departemental status og således er en del af ministeriets departement.

Det fremgår af den familieretlige lovgivning, at det som udgangspunkt er ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, der behandler klagesager på det familieretlige område – f.eks. klager over afgørelser om børne- og ægtefællebidrag, afgørelser om navne, afgørelser om samvær m.v.

Ministeren behandler derudover visse familieretlige sager som 1. instans. Det drejer sig bl.a. om sager om ophævelse af adoption, sager om midlertidig forældremyndighed, bopæl og samvær samt sager om godkendelse af ugyldige ægteskaber.

Det er Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, der på vegne af ministeren behandler de nævnte sager.

Det overordnede formål med lovforslaget er:

- At afskaffe Familieretsafdelingens departementale status således, at Familieretsafdelingen får samme organisatoriske status som resten af Ankestyrelsen.

- At give mulighed for, at Ankestyrelsen kan beslutte at behandle principielle eller generelle familieretlige sager på et møde med udvidet votering, hvor der deltager beskikkede medlemmer (lægfolk).

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.04.15
1. behandling
24.04.15
2. behandling
26.05.15
3. behandling
02.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.04.15
Afstemning start
22.04.15
Afstemning slut
02.06.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. maj 2015

Emneord: klagesager familiestyrelsen ankestyrelsen

Relaterede forslag:

23.11.2015 B 36: Opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

23.11.2015 B 35: Økonomisk kompensation i forbindelse med klagesager

07.10.2015 L 6: Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.

28.01.2015 L 118: Forbrugerklageloven

04.04.2014 B 101: Opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?