Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 198: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår ansøgning om økonomisk (Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.)

L 198: Obligatorisk digital selvbetjening

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 198

Fremsat af: Finansminister Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 20.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 198 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 fra august 2011. Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i samarbejde med KL og Danske Regioner. Regeringen har tilsluttet sig digitaliseringsstrategien i oktober 2011 som grundlag for det videre arbejde med digitalisering på tværs af kommuner, regioner og statslige myndigheder. Lovforslaget er tillige led i realiseringen af regeringsgrundlagets målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015, og lovforslaget bidrager til realisering af regeringens moderniseringsdagsorden.

Der er tale om anden fase (bølge 2) af en gradvis indførelse af digital selvbetjening på flere og flere områder i perioden 2012-15. Folketinget vedtog sidste år lov nr. 558 af 18. juni 2012 om obligatorisk digital selvbetjening for borger som samlelov fsva. områder omfattet af første bølge. Lovforslaget er udformet efter samme koncept som loven for første bølge med de mindre justeringer, som enkelte fag­områder giver anledning til.

Formålet med lovforslaget, der er en samlelov, er at gøre det obligatorisk for de borgere, der kan, at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger, når borgeren skal ansøge, anmelde mv. på 20 nye områder.

Lovforslaget skal samtidig være med til at sikre, at der tages hånd om borgere med særlige behov, der af den ene eller anden årsag ikke kan anvende de digitale selvbetjeningsløsninger. Det er de offentlige myndigheder, herunder kommunerne, der administrerer lovene og skal sikre den rette hjælp og vejledning til borgerne, herunder at borgere, der ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, anvises en anden måde at ansøge, anmelde mv. på.

Lovforslaget ønskes vedtaget i indeværende folketingsår.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.03.13
1. behandling
04.04.13
2. behandling
31.05.13
3. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.03.13
Afstemning start
08.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?