L 158: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær mv., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens samt anmodning om attestationer efter CPR-loven m.v. (Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær mv., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens samt anmodning om attestationer efter CPR-loven m.v.).)

L 158: Obligatorisk digital selvbetjening

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 158

Fremsat af: Finansminister Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 18.03.2014

Vedtaget dato: 27.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 158 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i samarbejde med KL og Danske Regioner. Lovforslaget er tillige led i realiseringen af regeringsgrundlagets målsætning om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015, og lovforslaget bidrager til realisering af regeringens moderniseringsdagsorden.

Der er tale om tredje fase (bølge 3) af en gradvis indførelse af digital selvbetjening på flere og flere områder i perioden 2012-15. Folketinget har allerede vedtaget lov nr. 558 af 18. juni 2012 (bølge 1) og lov nr. 622 af 12. juni 2013 (bølge 2) om obligatorisk digital selvbetjening for borger. Lovforslaget er udformet efter samme koncept som disse to første samlelove med de mindre justeringer, som enkelte fagområder giver anledning til. Der tages blandt andet hensyn til de særlige vilkår på de sociale ydelsesområder.

Med lovforslaget skal borgere, der kan, benytte de digitale løsninger, som de offentlige myndigheder stiller til rådighed på en række nye områder. Der er blandt andet tale om ansøgning om byggetilladelse, forældremyndighed, anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om lån til beboerindskud, parkeringslicens mv. Enkelte regler retter sig mod såvel borgere som virksomheder.

Lovforslaget er samtidig med til at sikre, at der tages hånd om borgere, der af den ene eller anden årsag ikke kan anvende de digitale selvbetjeningsløsninger. Efter lovforslaget er det den offentlige myndighed, der skal administrere loven og sikre den rette hjælp og vejledning til borgerne, herunder sikre at borgere, der ikke kan digitalt, anvises en anden måde at ansøge mv. på. Det er endvidere myndigheden, der har ansvaret for de selvbetjeningsløsninger, de stiller til rådighed for borgeren.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.03.14
1. behandling
25.03.14
2. behandling
20.05.14
3. behandling
27.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.03.14
Afstemning start
25.03.14
Afstemning slut
26.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 8. maj 2014

Emneord: digital kommunikation tvangsdigitalisering nemid digital signatur

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 136: Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.

07.10.2015 L 22: Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.

19.02.2015 L 140: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og til Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.

06.02.2015 B 72: Fritagelse for digital selvbetjening

28.01.2015 L 125: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.

UDVALGT INDLÆG IMOD

Thomas Huulbæk Titanium
Ja da, digital selvbetjening er en fortrinlig idé og i mange tilfælde bliver det meget nemmere for borgerne. Men det med det obligatoriske? Nej, det fungerer bare ikke for mig. Der burde ikke være lovhjemmel…

GÅ TIL INDLÆG

28. Apr 2014 20:52
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Ja da, digital selvbetjening er en fortrinlig idé og i mange tilfælde bliver det meget nemmere for borgerne. Men det med det obligatoriske? Nej, det fungerer bare ikke for mig.

Der burde ikke være lovhjemmel til, at borgerne kan tvinges til at bruge en privatejet virksomhed og dets lukkede software til kommunikation med det offentlige. En eller anden paragraf burde sikre mod denne indgriben i den personlige frihed.

Samtidig er der ikke automatisk taler om samfundsmæssige besparelser, når man flytter tidsforbrug fra en sektor (den offentlige) til borgerne selv. Ordførererne tror, at der er tale om udfordringer for de ældre i samfundet; det er også korrekt, men det ender slet ikke der. I vores virksomhed, hvor vi supporterer alle aldersgrupper, er der selvfølgelig en overvægt i den gruppe, men det er simpelthen alle, der oplever problemer med teknologien.

At Karin Gaarsted, som ordfører for forslaget, tillige mener, at det er et fremskrift at kunne bruge iPad, når det slet ikke er muligt med nuværende teknologi, er bare for underligt.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?