Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 146: Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven (Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven).)

L 146: Ændringer pga offentlighedsloven

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 146

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 07.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 146 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

1. Lovforslaget er med enkelte ændringer en genfremsættelse af det lovforslag (L 92), som blev fremsat for Folketinget den 8. december 2010.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med de samtidigt fremsatte forslag til lov om offentlighed i forvaltningen (lovforslag nr. L 144) og forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) (lovforslag nr. L 145).

En række bestemmelser i andre love indeholder dels henvisninger til bestemmelser i den gældende offentlighedslov, som foreslås ophævet og eventuelt videreført under ændrede paragrafnumre i den nye offentlighedslov, dels henvisninger til de bestemmelser om aktindsigt m.v. i forvaltningsloven og retsplejeloven, som foreslås ændret med det nævnte forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven.

Formålet med lovforslaget er på denne baggrund at foretage de fornødne konsekvensændringer i de nævnte bestemmelser i anden lovgivning med henblik på – ud over de ændringer, der følger af den nye offentlighedslov og ændringerne i forvaltningsloven og retsplejeloven – at videreføre den retstilstand, som følger af de pågældende bestemmelser i anden lovgivning, efter at forslaget til den nye offentlighedslov samt forslaget til ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven er vedtaget og trådt i kraft.

2. Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.02.13
1. behandling
26.02.13
2. behandling
30.05.13
3. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.02.13
Afstemning start
14.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Emneord: offentlighedsloven

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 70: Ændring af revisionsbestemmelse

03.02.2016 L 114: Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af rette til aktindsigt

20.11.2013 L 77: Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt

07.02.2013 L 145: Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen

07.02.2013 L 144: Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?