L 103: Imødegåelse af samarbejdschikane m.v. (Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven. (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.))

L 103: Imødegåelse af samarbejdschikane

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 103

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 17.12.2014

Vedtaget dato: 19.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 103 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Den 3. september 2014 indgik regeringen en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række initiativer, der bl.a. har til formål at imødegå samarbejdschikane i sager efter forældreansvarsloven.

Dette lovforslag er en opfølgning på denne aftale. Det overordnede formål med lovforslaget er at fremme begge forældres aktive og loyale medvirken til en samværssags behandling og at imødegå de problemer, der opstår, når sagens proces og afklaring forhales. Det er således intentionen at sikre, at barnets kontakt med den ene forælder ikke afbrydes uden, at der er en væsentlig grund hertil, og at en eventuel afbrydelse er til barnets bedste.

Lovforslaget vil medføre:

– At der indføres mødepligt i Statsforvaltningen i sager efter forældreansvarsloven, så forældre ikke uden gyldig grund kan aflyse møder og dermed opnå at forhale sagen.

– At der indføres en frist for, hvornår Statsforvaltningen skal have truffet en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær i de tilfælde, hvor der ikke allerede er kontakt mellem barnet og den forælder, som det ikke bor hos.

– At midlertidige afgørelser om samvær truffet under en forældremyndigheds- eller bopælssag automatisk bliver endelige, så sager ikke unødigt starter forfra.

– At samvær som ikke gennemføres, og hvor dette ikke skyldes samværsforælderens forhold, automatisk udløser erstatningssamvær.

– At fastsat eller aftalt samvær kun bortfalder, når forældrene har aftalt det eller statsforvaltningen, ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold eller fogedretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær.

– At der i sager, der allerede behandles i fogedretten, og hvor der skal ske tvangsfuldbyrdelse af et samvær, tilbydes rådgivning hjemme hos forældrene hver for sig, inden der eventuelt sker tvangsfuldbyrdelse.

Lovforslaget indeholder de forslag, til hvis gennemførelse der kræves lovgivning i form af ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven. Understøttende tiltag, der skal være med til at sikre forslagenes praktiske anvendelse, gennemføres ved ændring af de administrative forskrifter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.12.14
1. behandling
16.01.15
2. behandling
17.03.15
3. behandling
19.03.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.12.14
Afstemning start
24.12.14
Afstemning slut
18.03.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 26. februar 2015

Emneord: forældreansvarsloven

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?