L 12: Forældelse af udestående selskabsindskud (Forslag til lov om ændring af forældelsesloven. (Forældelse af udestående selskabsindskud).)

L 12: Forældelse af udestående selskabsindskud

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 12

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 12 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at indføre en særlig ordning for forældelse af udestående selskabsindskud.

Udestående kapital i aktie- og anpartsselskaber og udestående indskud i kommanditselskaber er som udgangspunkt undergivet forældelseslovens almindelige forældelsesfrist på 3 år kombineret med en absolut frist på 10 år. De gældende regler indebærer dermed, at udestående selska?bsindskud som udgangspunkt forældes efter 3 år, hvis forældelse ikke forinden er afbrudt.

Forældelsesfristen begynder at løbe på det tidligste tidspunkt, hvor det udestående selskabsindskud kan kræves indbetalt, dvs. i praksis allerede ved selskabets stiftelse eller ved en efterfølgende kapitalforhøjelse med tillæg af en eventuel påkravsfrist.

Som konsekvens heraf er selskaber med udestående selskabsindskud – dvs. hvor indskuddet helt eller delvist ikke er krævet indbetalt – nødt til løbende hvert 3. år at sørge for at afbryde forældelsen. Hvis en selskabsdeltager ikke frivilligt vil medvirke hertil, kan sagsanlæg være nødvendigt.

Den retsstilling er ud fra et selskabsretligt synspunkt – herunder formålet med reglerne om udskudt indbetaling – uhensigtsmæssig og påfører desuden selskaberne en unødvendig byrde.

Det foreslås på den baggrund at ændre forældelsesloven, således at begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen i forhold til krav på indbetaling af udestående selskabsindskud tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor selskabet beslutter at indkalde indskuddet. Forældelsesfristen kan dog højst udskydes i op til 10 år regnet fra forfaldstidspunktet (dvs. i praksis fra selskabets stiftelse eller en efterfølgende kapitalforhøjelse), så længe der ikke er truffet beslutning om at indkalde det udestående selskabsindskud. Hermed sikres det, at kravene ikke kan løbe i det uendelige.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
25.10.13
2. behandling
13.12.13
3. behandling
19.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
18.12.13

Emneord: forældelsesloven

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?