L 71: Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v. (Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.).)

L 71: Fondes konsolideringsfradrag

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 71

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 23.11.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 71 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at udmønte en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Formålet med lovforslaget er at målrette erhvervsstøtten ved at afskaffe fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde eller visse foreninger. Merprovenuet ved forslaget på 200 mio. kr. går til finansiering af en markant forbedring af vilkårene ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Partierne bag forslaget er således enige om, at bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder nedsættes fra 15 pct. til 5 pct. i 2020 ved både overdragelse til nære familiemedlemmer eller en erhvervsdrivende fond. Samlet afsættes 200 mio. kr. i 2016 stigende til 1 mia. kr. i 2020. Det svarer samlet set til 3,1 mia. kr. i perioden.

Fonde har i dag en række særlige, gunstige skatteregler sammenlignet med almindelige virksomheder, bl.a. fradrag for deres uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål. Med dette lovforslag foreslås disse særregler begrænset på to områder, så der sikres en mere ensartet erhvervsbeskatning.

For det første ophæves det særlige konsolideringsfradrag. Konsolideringsfradrag giver fonde mulighed for at fradrage deres uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål med ekstra 25 pct. Herved bliver det reelle fradrag for uddelingerne 125 pct.

For det andet ophæves den særlige overførselsregel. Reglen giver selskaber ejet af fonde og visse foreninger mulighed for at undgå beskatning af en ellers skattepligtig indkomst, hvis den overføres til fonden mv. og derefter uddeles eller hensættes til almenvelgørende eller almennyttige formål.

Lovforslaget ønskes færdigbehandlet inden jul med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2016. For tidligere indkomstår foreslås desuden, at fradrag for hensættelser til konsolidering kun kan foretages på grundlag af uddelinger, der er foretaget til og med den 19. november 2015.

Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med forkortet frist til den 27. november 2015. Da lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2016, der er indgået den 19. november 2015, har det beklageligvis ikke været muligt at sende lovforslaget i høring inden fremsættelsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings (hurtige og) velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.11.15
1. behandling
04.12.15
2. behandling
31.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.11.15
Afstemning start
30.11.15
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: konsolideringsfradrag fonde

Relaterede forslag:

12.03.2014 L 154: Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde.

15.01.2014 L 114: Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?