Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 117: Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler. (Aldersgrænsen for førere af lille knallert).

L 117: Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler. (Aldersgrænsen for førere af lille knallert).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 117

Fremsat af: Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 117 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har til formål at ophæve den nedsættelse af aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år, som efter forslag fra den daværende regering blev vedtaget i maj 2011, og som er fastsat til at skulle træde i kraft den 19. januar 2013.

Regeringen finder, at der er væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn, som taler for, at den nuværende aldersgrænse på 16 år, der har været gældende i mange år, bør fastholdes. Det foreslås derfor at ophæve den nedsættelse af aldersgrænsen til 15 år, som blev vedtaget ved lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.).

Lovforslaget indeholder herudover enkelte mindre justeringer af de nye knallertregler i lov nr. 479 af 23. maj 2011. Det foreslås bl.a., at der indføres mulighed for, at knal?lert?elever, som dumper enten teoriprøven eller den praktiske prøve til lille knallert, som indføres pr. 19. januar 2013, kan gå til prøve igen mod betaling af et omkostningsbestemt gebyr på 200 kr. Herved sikres, at eleven ikke bliver tvunget til at skulle tilmelde sig knallertuddannelsen på ny for at kunne aflægge køreprøven igen.

Endvidere indeholder lovforslaget en bestemmelse, der regulerer, hvornår en person, der har fået frakendt retten til at føre lille knallert, skal aflevere sit kørekort, ligesom lovforslaget indeholder gebyrer vedrørende udstedelse af kørekort til personer, der har fået frakendt førerretten eller retten til at føre lille knallert. Endelig foreslås en udtrykkelig hjemmel for justitsministeren til at fastsætte bestemmelser om betaling for tolk i forbindelse med aflæggelse af prø?ve?rne til lille knallert.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
10.04.12
2. behandling
31.05.12
3. behandling
13.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
22.05.12
Afstemning slut
12.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?