L 113: Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v. (Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.).)

L 113: Indsats mod påvirket kørsel

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 113

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 15.01.2014

Vedtaget dato: 22.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 113 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Skærpelse af reglerne for spritbilisme

Forslaget vil gøre det sværere for spritbillister, der har mistet kørekortet, at få deres kort tilbage igen. De skal først gennemføre et kursus om kørsel under påvirkning, og i den forbindelse vil forslaget også ændre på det nuværende Alkohol og Trafik kursus, så det for det første kommer til at behandle spritbilisme, og for det andet, at en billist, der mister kortet på den baggrund, også skal gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik kursus, før de kan få det tilbage.

Forslaget vil for det andet gøre det nemmere for politiet at konfiskere en billists fartøj, hvis de kører i påvirket tilstand. En promille på over 2,00 vil da udløse konfiskering på stedet.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker at styrke indsatsen over for spiritus- og narkobilisme. Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal ned. Det kan i den forbindelse nævnes, at i 25 pct. af alle dødsulykker i 2010 og 2011 var der ifølge tal fra Vejdirektoratet spiritus, narko og/eller medicin indblandet.

Justitsministeriet har derfor i november 2013 lanceret en ny strategi mod spiritus- og narkobilisme. Strategien skærper politiets fokus på personer, der bliver ved med at køre spiritus- eller narkopåvirket. Formålet med lovforslaget er at gennemføre den del af strategien mod spiritus- og narkobilisme, der kræver lovgivning.

Det foreslås i den forbindelse, at generhvervelse af førerretten efter frakendelse som følge af spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv. også skal gøres betinget af gennemførelse af et kursus om bl.a. kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv. Det foreslås således nærmere, at det nuværende A/T-kursus (Alkohol og Trafik) ændres til et A/N/T-kursus (Alkohol, Narko og Trafik), og at kurset – udover tilfælde af frakendelse som følge af spirituskørsel – kommer til at omfatte frakendelse som følge af kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv.

Endvidere foreslås der en udvidelse af færdselslovens konfiskationsordning i sager, hvor der køres i påvirket tilstand, herunder således at der altid skal ske konfiskation af køretøjet i førstegangstilfælde af kørsel med en promille på over 2,0.

Desuden foreslås det, at der i færdselsloven indsættes en udtrykkelig hjemmel for politiet til at kunne fratage en person kørekortet på stedet (”straksfratagelse”) i tilfælde, hvor der er mistanke om, at den pågældende har kørt spiritus- eller narkokørsel, og samtidig er risiko for, at den pågældende umiddelbart herefter vil gøre det igen.

Endvidere foreslås en række bestemmelser om alkolåsordningen, som blev indført ved lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.), og som forventes sat i kraft omkring 1. januar 2015, ophævet og affattet på ny med henblik på, at der kan ske konsekvensændringer heri i lyset af de øvrige dele af lovforslaget.

Med lovforslaget foreslås endelig en lovteknisk ændring af en række af færdselslovens betalingsbestemmelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.14
1. behandling
31.01.14
2. behandling
10.04.14
3. behandling
22.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.14
Afstemning start
22.01.14
Afstemning slut
21.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. april 2014

Emneord: spritbilisme

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?