L 201: Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre (Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre).)

L 201: Gyldighedstid for kørekort

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 201

Fremsat af: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Fremsat dato: 02.05.2017

Samling: 2016-17

Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Udvalg: Transport-, Bygnings- og Boligudvalget (TRU)

L 201 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gøre det nemmere for ældre mennesker i Danmark at have kørekort, uden at man samtidig går på kompromis med færdselssikkerheden. Dette foreslås opnået ved at afskaffe de særlige gyldighedsregler for kørekort til ældre.

Som det er i dag, får alle ældre over 75 udstedt et kørekort med en kortere gyldighedsperiode. For førere over 73, men ikke 74, udstedes kørekort med en gyldighed på tre år, mod de normale 15 år. Alle ældre over 74 får udstedt kørekort med en gyldighedstid på to år, mens ældre over 80 år får udstedt kørekort med en gyldighedstid på et år.

Den kortere gyldighedstid medfører, at den ældre skal forny kørekort hyppigere end øvrige aldersgrupper og gennemgå en helbredsscreening ved lægen.

Der har ikke været fundet evidens for, at den øvre aldersgrænse, der betyder, at alle førere over 75 år screenes hvert 3. år, og alle førere over 80 screenes hvert år, har en gavnlig effekt på trafiksikkerheden.

Til gengæld er screeningsordningen meget dyr for de ældre, ligesom den for flere ældre medfører, at dem, der fortsat kan køre bil, opgiver kørekortet før det er nødvendigt. Når ældre opgiver kørekortet tidligere end nødvendigt medfører det ofte en nedsat mobilitet, der kan gå ud over livskvaliteten. Ligeledes betyder det, at den ældre overgår til at være blød trafikant som fodgænger eller cyklist, hvor de ældre er en særligt udsat gruppe.

Med lovforslaget foreslås det konkret at ophæve den øvre aldersgrænse på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode for kørekort til de såkaldte gruppe 1- køretøjer (almindelig bil, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj). Det foreslås således, at de almindelige gyldighedsperioder for kørekort skal gælde for alle uanset alder.

Der foreslås ikke ændringer af aldersgrænsen for kørekort til de såkaldte gruppe 2-køretøjer (Lastbil, bus og kørekort til erhvervsmæssig personbefordring). Aldersgrænsen på 70 år, for kørekort til disse køretøjer fastholdes dermed fremover.

Lovforslaget vil medføre ændringer i bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort med senere ændringer. Denne ændring forventes at træde i kraft samtidig med lovforslaget, så alle kørekort til gruppe 1-køretøjer der udstedes eller fornyes efter den 1. juli 2017, udstedes med en gyldighedstid på 15 år, såfremt der ikke er helbredsforhold, der kræver en kortere gyldighedstid.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.05.17
1. behandling
04.05.17
2. behandling
30.05.17
3. behandling
02.06.17

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.05.17
Afstemning start
09.05.17
Afstemning slut
02.06.17

8. Maj 2017 10:18

      Jeg fylder 75 år d. 240542—2017.

    Hvis der sker ændringer i fornyelse af kortet og jeg venter med at kører bil til 1. Juli
    kan jeg så nøjes med udgiften på Borgerservice , og er denne udgift nødvendigt ?
    Jeg skulle jo slippe for lægebesøget og udgiften til denne.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?