L 69: Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v. (Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.).)

L 69: Aldersgrænse for kørekort

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 69

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 13.11.2014

Vedtaget dato: 05.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 69 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er navnlig at gøre det lettere for ældre at få fornyet kørekortet. Det foreslås således at hæve aldersgrænsen for obligatorisk fornyelse af kørekort fra 70 til 75 år. Hvis lovforslaget vedtages, vil aldersgrænsen for, hvornår kørekortindehavere skal gennemgå et obligatorisk lægetjek i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekortet, administrativt blive hævet tilsvarende. Lovforslaget medfører således, at ældre får mulighed for at bevare kørekortet i en længere periode uden at skulle indlevere en lægeattest.

Med lovforslaget foreslås det endvidere, at personer, som har fået frakendt førerretten ubetinget, i særlige tilfælde og på nærmere betingelser kan fritages for kravet om at skulle bestå en kontrollerende køreprøve til en bestemt køretøjskategori som betingelse for generhvervelse af førerretten.

Ændringen vil bl.a. have betydning for personer, der har mistet førerretten til motorcykel, og som på grund af et efterfølgende opstået handicap ikke længere kan køre på motorcykel og derfor ikke har mulighed for at generhverve førerretten til motorcykel. Efter gældende praksis vil sådanne personer ikke kunne erhverve kørekort til andre køretøjskategorier.

Med lovforslaget foreslås desuden en række konsekvensændringer som følge af, at Europa-Parlamentet og Rådet i foråret 2014 vedtog takografforordningen, der trinvist afløser kontrolapparatforordningen fra 1985. Det foreslås bl.a., at hjemlen til at fastsætte nærmere regler om autorisation af værksteder og installatører udvides til også at omfatte køretøjsfabrikanter. Derudover foretages en række justeringer af sproglig karakter.

For at skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige bestemmelser i færdselsloven om obligatorisk konfiskation af motordrevet køretøj i tilfælde af spiritus- eller narkokørsel foreslås endelig en mindre justering af de pågældende regler om obligatorisk konfiskation.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.11.14
1. behandling
28.11.14
2. behandling
03.02.15
3. behandling
05.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.11.14
Afstemning start
20.11.14
Afstemning slut
04.02.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. januar 2015

Emneord: kørekort aldersgrænse

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 161: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.

22.10.2014 B 14: Kørsel i hashpåvirket tilstand

22.01.2014 B 39: Kørekort til lille knallert for 15-årige

20.12.2013 B 31: Lempelse af kørekortkrav for ældre

22.11.2013 B 23: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?