L 133: Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje (Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje).)

L 133: Hastighed på motortrafikveje

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 133

Fremsat af: Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 04.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet

Udvalg: Transport- og Bygningsudvalget (TRU)

L 133 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at skabe mulighed for at fastsætte en højere hastighedsgrænse på motortrafikvejsstrækninger, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og herved styrke fremkommeligheden og mobiliteten.

Det foreslås at forhøje færdselslovens mulighed for lokalt at fastsætte en højere hastighedsgrænse end den generelle hastighedsgrænse på motortrafikveje fra 90 til 100 km/t. på de motortrafikveje, som er indrettet forsvarligt hertil.

Det foreslås desuden, at sanktionen for hastighedsoverskridelser på motortrafikveje, hvor hastighedsgrænsen måtte blive forhøjet til 100 km/t., sidestilles med hastighedsoverskridelser på motorveje med en hastighedsgrænse på 100 km/t. eller derover.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
04.03.16
2. behandling
28.04.16
3. behandling
03.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
03.05.16

Emneord: hastighedsbegrænsning motortrafikveje

Relaterede forslag:

14.12.2015 L 84: Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber

27.03.2015 B 131: Ændring af hastighedsgrænser og anvendelse af automatisk fartkontrol på farlige steder i trafikken

27.03.2015 B 141: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?