Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 11: Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering (Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering).)

L 11: Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 11

Fremsat af: Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 03.10.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 11 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Søren Rynkeby Knudsen

Forsøgsordning der i første omgang skal gælde i blandt andet Københavns Kommune.

Det er blandt andet Københavns Kommune, der har bedt om lov til at gøre noget ved de cykler, der blandt andet står tilfældige steder på S-togs-stationerne eller ved Metroen. Forslaget skal ses som en mulighed for Kommunerne og fjerne cyklerne uden at partshøre ejerne inden. Senere vil der muligvis blive muligt at opkræve et lille gebyr, hvis cyklerne er parkeret ulovligt - f.eks. på 50 kr. Det skulle så finansiere, at der ryddes op efter de ulovligt parkerede cykler.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Et stigende antal uhensigtsmæssigt parkerede cykler ved f.eks. tog- og metrostationer, uddannelsesinstitutioner, indkøbscentre og lignende opleves at være til stor gene for fodgængere, herunder navnlig handicappede og ældre, ligesom cyklerne i en katastrofesituation kan forsinke og vanskeliggøre en redningsaktion.

Formålet med lovforslaget er på den baggrund at skabe hjemmel til, at justitsministeren efter ansøgning kan tillade forsøgsordninger, der indebærer, at kommuner, som etablerer cykelparkeringsrestriktioner eller -forbud, inden for nærmere bestemte rammer får adgang til at håndhæve de pågældende restriktioner eller forbud. Sådanne forsøgsordninger vil nærmere indebære, at kommunerne med justitsministerens tilladelse får adgang til at flytte en ulovligt parkeret cykel til et nærmere angivet område i nærheden, hvor cyklens ejer eller bruger til enhver tid kan hente sin cykel. Flytningen kan ske, uden at cyklens ejer mv. partshøres og modtager individuel meddelelse herom.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.10.12
1. behandling
09.10.12
2. behandling
22.11.12
3. behandling
29.11.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.10.12
Afstemning start
14.11.12
Afstemning slut
28.11.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?