L 161: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v. (Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.).)

L 161: Kørekort til 17-årige

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 161

Fremsat af: Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet

Udvalg: Transport- og Bygningsudvalget (TRU)

L 161 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er dels at forbedre færdselssikkerheden blandt de unge nyuddannede bilister i trafikken dels at forbedre de unges mobilitet, særligt de unge, der bor uden for de større byer.

Det foreslås at bemyndige transport- og bygningsministeren til at etablere en treårig forsøgsordning, hvorefter 17-årige kan erhverve kørekort til almindelig bil betinget af, at de kører med en erfaren ledsager, frem til de fylder 18 år.

Derudover foreslås det at nedsætte aldersgrænsen for lille knallert fra 16 til 15 år samt at indføre et krav om forældresamtykke i forbindelse med, at forhandlere af knallerter sælger eller på anden måde stiller knallerter til rådighed for unge under 16 år.

Endelig omfatter lovforslaget en bemyndigelse til, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte bestemmelser om, under hvilke betingelser personer, der har ret til at føre motorkøretøj i udlandet, kan få dansk kørekort, herunder bestemmelser om afgivelse af erklæringer på tro og love.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
14.04.16
2. behandling
24.05.16
3. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: kørekort

Relaterede forslag:

13.11.2014 L 69: Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.

22.10.2014 B 14: Kørsel i hashpåvirket tilstand

22.01.2014 B 39: Kørekort til lille knallert for 15-årige

20.12.2013 B 31: Lempelse af kørekortkrav for ældre

22.11.2013 B 23: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?