L 106: Opfølgning på begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven (Forslag til lov om ændring af deltidslov. (Opfølgning på begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven).)

L 106: Ændring af deltidslov

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 106

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 27.01.2016

Vedtaget dato: 29.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 106 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

- Med lovforslaget sikres det, at deltidsloven er i overensstemmelse med deltidsdirektivet. I tillæg hertil forenkles loven.

Med lovforslaget fjernes de tre bilag i deltidsloven, der regulerer forholdene for ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere i den offentlige sektor.

- Herefter vil alle lønmodtagere, som ikke via overenskomster eller rammeaftaler er sikret minimumsrettighederne i deltidsdirektivet, blive omfattet af bestemmelserne i lovens bilag A. Bilag A er en rammeaftale mellem DA og LO. Hermed udvides bestemmelserne i DA/LO-aftalen til også at finde anvendelse for ikke-overenskomstdækkede deltidsansatte på det offentlige område, og der vil være ensartede minimumsregler for deltidsansatte på hele det danske arbejdsmarked.

- Lovforslaget ophæver desuden adgangen til efter ansøgning at anvende andre kollektive overenskomster end DA/LO-aftalen i forhold til deltidsansatte uden for det overenskomstdækkede område.

- Det sikres tillige, at implementeringen af deltidsdirektivet fortsat er forankret i kollektive overenskomster indgået mellem arbejdsmarkedets parter, og at behandling af tvister på området fortsat er forankret i det fagretlige system. Deltidsloven fungerer således fortsat alene som et supplement til de kollektive overenskomster.

 

Forslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.01.16
1. behandling
02.02.16
2. behandling
15.03.16
3. behandling
17.03.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.01.16
Afstemning start
03.02.16
Afstemning slut
17.03.16

Emneord: deltid deltidslov arbejdsmarked

Relaterede forslag:

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

29.04.2015 L 198: Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.

12.11.2014 L 63: Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

12.11.2014 L 61: Reform af international rekruttering m.v.

12.11.2014 L 60: Ophævelse af 70 års-grænse m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?