L 62: Anvendelse af eIndkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v. (Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Anvendelse af eIndkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.).)

L 62: Symmetrisk genberegning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 62

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 12.11.2014

Vedtaget dato: 19.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 62 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringens moderniseringsdagsorden/2020-planen og er samtidig et væsentligt element i indsatsen for at sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser.

Lovforslaget består primært af en tilretning af eksisterende bemyndigelsesbestemmelser, således at henholdsvis ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold samt undervisningsministeren får mulighed for at fastsætte nærmere regler om anvendelse af eIndkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud samt regler om tilbage­betaling og efterbetaling. eIndkomstmodellens konkrete elementer vil efterfølgende blive udmøntet på bekendtgørelses­niveau. Her foreslås der indført regler om bl.a. omberegning samt symmetrisk genberegning og efterregulering.

Hovedformålet med eIndkomstmodellen er at understøtte en fremadrettet effektivisering og forenkling af kommunernes administration, en forbedring af borgernes muligheder for digital selvbetjening samt en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud m.v.

Endelig indeholder lovforslaget mindre rettelser i relation til dagtilbudslovens regler om refusion af udgifter til flygtninge samt til de allerede vedtagne eIndkomstmodeller for boligstøtte, pension m.v.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft 1. januar 2015. Enkelte bestemmelser, herunder bestemmelserne i lov om individuel boligstøtte, vil dog først skulle træde i kraft 1. januar 2016. Den efterfølgende udmøntning af eIndkomstmodellen for økonomisk fripladstilskud via ændringer på bekendtgørelsesniveau forventes at træde i kraft 1. januar 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.11.14
1. behandling
18.11.14
2. behandling
16.12.14
3. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.11.14
Afstemning start
19.11.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 9. december 2014

Emneord: boligstøtte eindkomst

Relaterede forslag:

23.11.2015 L 67: Individuel boligstøtte

26.03.2014 L 166: Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?