L 23: Årsrapporter på engelsk, regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og redegørelse for samfundsansvar (Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love. (Årsrapporter på engelsk, regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og redegørelse for samfundsansvar).)

L 23: Årsregnskaber på engelsk

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 23

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 23 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at lette de administrative byrder for virksomheder i forbindelse med deres regnskabsaflæggelse. Med lovforslaget bliver det muligt for danske virksomheder at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. Dette vil betyde en lempelse for de internationalt orienterede virksomheder, der ønsker at aflægge årsrapport på engelsk, hvor det i dag er et krav, at årsrapporten desuden skal indsendes og offentliggøres på dansk. Der lægges i forslaget op til, at det er generalforsamlingen, der skal træffe beslutning om, hvorvidt årsrapporten skal aflægges udelukkende på engelsk. Forslaget er et resultat af en anbefaling fra Virksomhedsforum for enklere regler.

Det foreslås desuden at udvide virksomhedernes mulighed for at anvende internationalt anerkendte rapporteringsformer og standarder. Med lovforslaget ændres reglerne for undtagelse fra rapportering efter årsregnskabslovens § 99 a, så erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte undtagelser fra rapporteringskravene via bekendtgørelse.

Den 1. april 2013 trådte de nye regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i kraft. Det følger heraf, at modervirksomheder, der isoleret set er små, men som er modervirksomhed for en stor koncern, og som aflægger kon­cern­regnskab, også omfattes af reglerne om måltal og poli­tik­ker. Der foretages en præcisering heraf i bestemmelsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
10.10.13
2. behandling
28.11.13
3. behandling
03.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
02.12.13

Emneord: kønskvoter årsregnskabsloven selskabsloven

Relaterede forslag:

28.01.2015 L 117: Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv, ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.

12.03.2014 L 154: Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?