L 174: Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen (Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen).)

L 174: Anvendelse af kongekronen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 174

Fremsat af: Kulturminister Bertel Haarder (V)

Fremsat dato: 21.04.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 174 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget foreslås følgende:

?Kulturministen får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at kroer, hvor en tidligere ejer havde kongeligt privilegium til at drive kroen, skal kunne anvende kongekronen, såfremt en række betingelser er opfyldt.
?Kulturministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at kongekronen må anvendes som en del af visse foreningers og virksomheders logo, når historiske grunde taler for det.
?Overalt i kapitel 6 i arkivloven at ændre navnet ”Statens Arkiver” til ”Rigsarkivet” samt navnet ”Statens Arkivers” til ”Rigsarkivets”, som ved en fejl ikke er blevet ændret.

Forslaget vurderes ikke at have administrative eller økonomiske konsekvenser af betydning for hverken det offentlige, erhvervslivet eller borgerne.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016, idet forslaget berører virksomheder.

Idet jeg henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
21.04.16
1. behandling
28.04.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
21.04.16
Afstemning start
28.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: kongekronen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?