Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 192: Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler).

L 192: Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 192

Fremsat af: Thor Möger Pedersen

Fremsat dato: 30.05.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 192 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Forslaget er en del af regeringens skattereform. Regeringen vil med skattereformen fremme private investeringer og sætte skub i økonomien, så der skabes nye arbejdspladser i Danmark. Regeringen vil således åbne et investeringsvindue, der bidrager til, at flere kommer i job.

Virksomhederne får mulighed for at afskrive 115 pct. af investeringer foretaget i resten af 2012 og frem til udgangen af 2013. De bedre afskrivningsmuligheder forventes at øge de private investeringer med i alt 15-20 mia. kr. i perioden, hvor investeringsvinduet gælder. En betydelig del vil være fremrykning af investeringer, som ellers skulle foretages senere, men der vil også blive tale om helt nye investeringer.

Investeringsvinduet vil medvirke til at forny og effektivisere virksomhedernes produktionsapparat hurtigere end ellers. Det giver bedre konkurrenceevne og højere produktivitet, og virksomhederne vil stå bedre rustet til fornyet fremgang i dansk økonomi.

Samtidig vil investeringerne i sig selv give anledning til øget aktivitet og flere job på kort sigt. Investeringsvinduet skønnes at give ca. 1.000 ekstra jobs allerede i 2012 og ca. 6.500 ekstra i 2013.

Afskrivningsgrundlaget forhøjes for investeringer i nyfabrikerede driftsmidler anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 pct. om året svarende til den gældende afskrivningssats for de driftsmidler, som er omfattet af forslaget.

Investeringer, der kan straksafskrives efter gældende regler, f.eks. software, omfattes ikke af forslaget. Desuden omfatter forslaget ikke investeringer i personbiler. Forslaget omfatter heller ikke investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid.

For at undgå misbrug ved, at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget og derefter videresælges, foreslås det, at salgssummen forhøjes med 15 pct. for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 pct. til anskaffelsessummen. For at undgå misbrug bl.a. ved koncerninterne overdragelser (bytte) af brugte driftsmidler omfatter forslaget alene nyfabrikerede driftsmidler.

Forslaget skønnes at medføre et varigt mindreprovenu på ca. 55 mio. kr. årligt efter tilbageløb.

Lovforslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen. Det har af tidsmæssige årsager grundet forslagets tilknytning til regeringens fremlæggelse af sin skattereform ikke været muligt at sende forslaget i høring forud for fremsættelsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.05.12
1. behandling
08.06.12
2. behandling
12.06.12
3. behandling
13.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.05.12
Afstemning start
11.06.12
Afstemning slut
12.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?