L 26: Adgang for samlevende til at adoptere sammen (Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang for samlevende til at adoptere sammen).)

L 26: Adoption for samlevere

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 26

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 19.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 26 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Adoption for samlevere

Hvis forslaget vedtages, kan samlevende adoptere på samme måde som ægtefæller. De nuværende regler gør, at kun ægtefæller kan adoptere sammen.

Hvis de samlevende ikke opfylder kravene sammen, kan der stadig søges om adoption af én af personerne. Ét af kravene for fælles adoption er blandt andet, at man har boet sammen i mindst 2½ år.

Forslaget ændrer også reglerne for stedbørn, så disse kan adopteres af samlevende.

Baggrunden for forslaget er udviklingen i familiemønstre og ønsket om mere ligestilling på området.

Loven skal gælde fra 1. januar 2015.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det fremgår af § 5 i adoptionsloven, at personer, der er gift, kun kan adoptere sammen, ligesom det er en forudsætning for at adoptere sammen, at man er gift. Et par, der lever sammen uden at være gift, kan ikke adoptere sammen. Det samme gælder i relation til stedbarnsadoption efter lovens § 5 a.

Under hensyn til udviklingen i familiemønstrene siden 1972, hvor adoptionsloven trådte i kraft, foreslås det med dette lovforslag, at der indføres mulighed for, at samlevende på lige fod med ægtefæller kan adoptere sammen, herunder adoptere den andens barn (stedbarsadoption). Samtidig indføres der et krav om, at samlevende i lighed med ægtefæller skal adoptere sammen, når betingelserne herfor er opfyldt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
30.10.14
2. behandling
09.12.14
3. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014

Emneord: adoption

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 7: Et nyt adoptionssystem

15.04.2015 L 187: Et nyt adoptionssystem m.v.

28.01.2015 L 121: Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.

27.01.2015 B 59: Afskaffelse af samlivskravet ved stedbarnsadoption

3. Nov 2014 21:58
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Karin Nødgaard (DF): Ægteskabet bør fortsat være udgangspunktet for et familieliv med børn, og vi mener ikke, at man kan sidestille et papirløst forhold med ægteskabet. En sidestilling af papirløst forhold, som forslaget lægger op til, kan betragtes som en begunstigelse, og det mener vi ikke skal være tilfældet. Skulle det være det, kunne jeg stille spørgsmålet: Hvorfor så bevare ægteskabet som institution?

Ja - hvorfor egentlig?

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?