L 158: Kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse (Forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse.)

L 158: Dual-use produkter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 158

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

L 158 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at sikre, at Kongeriget Danmark opfylder sine internationale eksportkontrolforpligtelser ved eksport af såkaldte dual-use produkter fra Grønland. Dual-use produkter er produkter med dobbelt anvendelse, der både kan anvendes til civile og militære formål. Lovforslaget har dermed også til formål at sikre, at sensitive produkter ikke medvirker til kritiske formål som udvikling og spredning af masseødelæggelsesvåben eller eksporteres til lande, der udgør en risiko for international fred, sikkerhed og stabilitet.

En arbejdsgruppe bestående af danske og grønlandske myndigheder - den såkaldte uranarbejdsgruppe - fastslog i sin rapport fra 2013, at der er behov for lovgivning, hvis Grønland skal kunne udvinde og eksportere nukleart materiale, herunder uran, som er et dual-use produkt. Lovforslaget er - sammen med lovforslaget om sikkerhedskontrol, der fremsættes samtidig med dette lovforslag af udenrigsministeren - den lovgivningsmæssige opfølgning på uranarbejdsgruppens arbejde fra dansk side.

Med lovforslaget indføres et eksportkontrolsystem i Grønland, der betyder, at der skal indhentes tilladelse til eks­port af dual-use produkter fra Grønland. Eksportkontrolsystemet svarer til de relevante dele af EU’s dual-use forordning, der i dag gælder for Danmark, men ikke i Grønland. Den praktiske varetagelse af eksportkontrolopgaverne i Grønland vil ske i et tæt samarbejde og koordination mellem de relevante grønlandske og danske myndigheder, hvilket er afspejlet i den samarbejdsaftale om eksportkontrol med dual-use produkter, der er indgået i januar 2016 mellem det grønlandske landsstyre og den danske regering.

Dual-use forordningen regulerer eksportkontrol med nukleart materiale i form af bl.a. uranmalmkoncentrat, men ikke selve den uranholdige malm. En række uraneksporterende lande som fx USA, Canada, Australien samt EU gennem Euratom-samarbejdet har imidlertid alle indført kontrol med eksport af malme, der indeholder radioaktivt materiale over visse grænseværdier. I lovforslaget er der derfor også medtaget krav om tilladelse til udførsel af malme, der indeholder radioaktivt materiale i visse koncentrationer.

Landsstyret vil på Forårssamlingen 2016 fremsætte forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Forslag til Lov for Grønland om kontrol med eks­port af produkter med dobbelt anvendelse. Folketingets behandling af lovforslaget vil blive søgt tilrettelagt således, at selvstyrets udtalelse senest vil foreligge inden afgivelse af betænkning forud for anden behandling af lovforslaget i Folketinget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
19.04.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
03.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?