L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale (Forslag til lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.)

L 155: Nukleart materiale

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 155

Fremsat af: Udenrigsminister Kristian Jensen (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

L 155 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget sigter mod at regulere sikkerhedskontrol med nukleart materiale for Grønland med henblik på at sikre den fredelige udnyttelse af nukleart materiale og leve op til Kongeriget Danmarks internationale sikkerhedskontrolforpligtelser. De internationale forpligtelser følger først og fremmest af Traktaten om ikke-spredning af kernevåben, IAEA’s sikkerhedskontrolaftale og den dertil hørende tillægsprotokol.

En arbejdsgruppe bestående af danske og grønlandske myndigheder fastslår i Rapport om udvinding og eksport af uran fra oktober 2013, at der er behov for at etablere et system til at implementere de internationale forpligtelser til at føre sikkerhedskontrol med nukleart materiale. Arbejdsgruppen anbefaler videre, at udvinding og eksport af uran fra Grønland skal ske efter de højeste internationale standarder. Lovforslaget er en opfølgning på denne rapport og bygger på Fælleserklæring mellem Udenrigsministeriet og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel om sikkerhedskontrol med nukleare materialer. Lovforslaget fremsættes parallelt med lovforslag for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der ligeledes er en opfølgning på arbejdsgruppens rapport fra 2013.

Med lovforslaget indføres et sikkerhedskontrolsystem, hvor der er anmeldelses- og rapporteringsforpligtelser knyttet til at besidde og udnytte nukleart materiale, ligesom der skal føres tilsyn hermed. Sikkerhedskontrolsystemet svarer til de relevante dele af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratom) forordning om anvendelse af sikkerhedskontrol, der i dag gælder i Danmark, men ikke i Grønland. For at følge højeste internationale standarder på området er eksport af nukleart materiale fra Grønland desuden betinget af, at Udenrigsministeriet indgår en bilateral aftale med modtagerstaten, der vil indeholde juridisk bindende forpligtelser i forhold til den fredelige udnyttelse af det modtagne nukleare materiale.

Udenrigsministeriet er overordnet ansvarlig myndighed for sikkerhedskontrol i Kongeriget Danmark, men de konkrete sikkerhedskontrolopgaver vil primært blive varetaget af Beredskabsstyrelsen i et samarbejde med grønlandske myndigheder.

Landsstyret vil på Forårssamlingen 2016 fremsætte forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Forslag til Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Folketingets behandling af lovforslaget vil blive søgt tilrettelagt således, at selvstyrets udtalelse senest vil foreligge inden afgivelse af betænkning forud for anden behandling af lovforslaget i Folketinget, jævnfør gældende retningslinjer.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft pr. 1. juli 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
19.04.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: nukleart materiale grønland miljø

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 77: Nedsættelse af miljøbidrag

15.11.2016 L 72: Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.

04.04.2016 B 121: Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd

31.03.2016 L 160: Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud

31.03.2016 L 152: Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?