L 20: Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (Forslag til lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.)

L 20: Kapitalkravsforordning i Grønland

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 20

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Fremsat dato: 07.10.2015

Vedtaget dato: 09.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

L 20 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Der er tale om en genfremsættelse af lovforslaget efter folketingsvalget i juni.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre kapitalkravsforordningen (CRR-forordningen) i Grønland og derved sikre, at der gælder de samme regler for Grønland, som der gør i Danmark i medfør af forordningen.

Gennemførelsen af bestemmelserne indeholdt i kapitalkravsforordningen vil styrke reguleringen, tilsynet og risikostyringen for den grønlandske finansielle sektor, og dermed gøre sektoren mere modstandsdygtig over for en negativ udvikling i konjunktursituationen.

Bestemmelserne i kapitalkravsforordningen omskrives ikke til dansk lovtekst, men optages som bilag til den danske lov. I bemærkningerne til lovforslaget beskrives forordningens bestemmelser nærmere.

Kapitalkravsforordningen indeholder de tilsynsmæssige krav for institutter, der konkret vedrører markederne for bankydelser og finansielle tjenesteydelser, og har til formål at sikre, at aktørerne på disse markeder er finansielt stabile, og at investorer og indskydere nyder et højt beskyttelsesniveau. Reglerne har desuden til formål at bidrage til, at markedet fungerer tilfredsstillende.

Med forordningen stilles der ensartede finansielle krav til institutter, som opbevarer penge eller værdipapirer, der tilhører deres kunder, for at sikre ensartet beskyttelse af indskyderne og rimelige konkurrencevilkår for beslægtede kategorier af institutter.

Ved at gennemføre bestemmelserne i forordningen fastsættes med lovforslaget bl.a. nye regler om kapitalkrav, store engagementer, likviditet og oplysningskrav.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.10.15
1. behandling
29.10.15
2. behandling
04.12.15
3. behandling
08.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.10.15
Afstemning start
14.10.15
Afstemning slut
08.12.15

Emneord: kapitalkrav grønland

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 72: Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

31.03.2016 L 152: Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

05.11.2015 L 42: Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?