L 128: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber på Færøerne (Forslag til lov for Færøerne om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.)

L 128: Kapitalkrav på Færøerne

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 128

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 30.01.2015

Vedtaget dato: 06.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Færøudvalget (FÆU)

L 128 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre kapitalkravsforordningen (CRR-forordningen) på Færøerne og derved sikre, at der gælder de samme regler for Færøerne, som der gør i Danmark i medfør af forordningen.

Gennemførelsen af bestemmelserne indeholdt i kapitalkravsforordningen vil styrke reguleringen, tilsynet og risikostyringen for den færøske finansielle sektor, og dermed gøre sektoren mere modstandsdygtig over for en negativ udvikling i konjunktursituationen.

Bestemmelserne i kapitalkravsforordningen omskrives ikke til dansk lovtekst, men optages som bilag til den danske lov. I bemærkningerne til lovforslaget beskrives forordningens bestemmelser nærmere.

Kapitalkravsforordningen indeholder de tilsynsmæssige krav for institutter, der konkret vedrører markederne for bankydelser og finansielle tjenesteydelser, og har til formål at sikre, at aktørerne på disse markeder er finansielt stabile, og at investorer og indskydere nyder et højt beskyttelsesniveau. Reglerne har desuden til formål at bidrage til, at markedet fungerer tilfredsstillende.

Med forordningen stilles der ensartede finansielle krav til institutter, som opbevarer penge eller værdipapirer, der tilhører deres kunder, for at sikre ensartet beskyttelse af indskyderne og rimelige konkurrencevilkår for beslægtede kategorier af institutter.

Ved at gennemføre bestemmelserne i forordningen fastsættes med lovforslaget bl.a. nye regler om kapitalkrav, store engagementer, likviditet og oplysningskrav.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.15
1. behandling
05.02.15
2. behandling
30.04.15
3. behandling
05.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.15
Afstemning start
06.02.15
Afstemning slut
05.05.15

Afgivne betænkninger:

Emneord: finansiel virksomhed kapitalkrav færøerne

Relaterede forslag:

06.10.2016 L 31: Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

30.10.2015 L 37: Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.

29.10.2015 L 38: Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.

07.10.2015 L 20: Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?