L 162: Forslag til jernbanelov (Forslag til jernbanelov)

L 162: Jernbanelov

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 162

Fremsat af: Transportminister Magnus Heunicke (S)

Fremsat dato: 11.03.2015

Vedtaget dato: 12.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 162 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget foreslås foretaget en revision af nugæld­ende lov om jernbane.

Udgangspunktet for revisionen er en modernisering af loven, der er fra 1998 og siden er blevet ændret mere end 10 gange. Hovedformålet med revisionen er at implementere EU-regler samt skabe en klar, enkel og operationel jernbanelov, som kan understøtte at få flere passagerer og mere gods på jernbanen.

Der bliver i disse år investeret massivt i jernbaneinfrastrukturen. Lovforslaget skal ses i dette lys, så rammebetingelserne medvirker til, at samfundet får mest muligt ud af de offentlige investeringer, der foretages i sektoren.

Størstedelen af lovforslaget er en videreførelse af gæld­ende ret samt implementering af EU-regler, men lovforslaget er også gjort mere overskueligt og brugervenligt.

Med lovforslaget implementeres dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, benævnt omarbejdningen af 1. jernbanepakke. Lovforslaget gennemfører yderligere åbning af markedsadgangen i forhold til tildelingen af adgang til jernbanerelaterede servicefaciliteter, herunder vedligeholdelsesfaciliteter og klargøringscentre, og de tjenesteydelser, der findes på disse faciliteter. Samtidig udvides ansøgerbegrebet, så andre end jernbanevirksomheder kan søge om at reservere infrastrukturkapacitet. Endvidere gennemføres EU-regler for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, herunder bestemmelse vedrørende omfanget af kommissionens undersøgelsesforpligtelse.

Lovforslaget samler de generelle regler om ekspropriation til jernbaneanlæg, herunder letbaneanlæg, i jernbaneloven. Der er tale om, at gældende ekspropriationshjemler for jernbaner, herunder letbaner, videreføres og moderniseres.

Med lovforslaget indføres som noget nyt begrebet bybaner, der omfatter metro, letbaner og S-baner, idet der findes en række fællestræk for disse baner samt forhold, hvor bybaner adskiller sig fra anden skinnebåren trafik. I sammenhæng hermed indføres en særlig definition på letbaner med henblik på at foretage en afgrænsning af letbanen i forhold til anden skinnebåren trafik på jernbaner. Dette skyldes, at letbaner udmærker sig ved at være skinnebåren trafik, som både kan køre i vej efter færdselslovens regler og i eget tracé.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.03.15
1. behandling
26.03.15
2. behandling
07.05.15
3. behandling
12.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.03.15
Afstemning start
18.03.15
Afstemning slut
12.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 5. maj 2015

Emneord: jernbane trafik offentlig transport

Relaterede forslag:

15.03.2016 B 90: Overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten

20.10.2015 B 14: At ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren

08.10.2015 B 9: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

18.05.2015 B 171: Ophævelse af spærretiden for pensionistkort i hovedstadsområdet

27.03.2015 B 141: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?