Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 174: Forslag til Budgetlov.

L 174: Forslag til Budgetlov.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 174

Fremsat af: Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

L 174 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Det har i en længere årrække været svært for skiftende regeringer at styre væksten i de offentlige udgifter. Med de aktuelle store underskud på de offentlige finanser, den europæiske gældskrise og tilslutningen til EU’s finanspagt er kravene til en sund finanspolitik øget, herunder ikke mindst kravene til udgiftsstyringen i hele den offentlige sektor.

På den baggrund har regeringen den 27. marts 2012 indgået en politisk aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en budgetlov.

Den politiske aftale er forudsat udmøntet gennem regeringens fremsættelse af en samlet lovpakke bestående af de fire følgende lovforslag:

– Forslag til budgetlov (finansministeren)

Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (økonomi- og indenrigsministeren)

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (økonomi- og indenrigsministeren)

Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering (økonomi- og indenrigsministeren)

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance deltager i den politiske aftale vedrørende de tre sidste lovforslag.

Forslaget til budgetlov, der hermed fremsættes for Folketinget, har ifølge lovforslagets kapitel 1 til formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner.

Med lovforslagets kapitel 2 indføres som noget nyt et krav om budgetbalance i det danske budgetsystem, der bl.a. går ud på, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud, og der indføres en såkaldt korrektionsmekanisme med automatiske korrektioner til gennemførelse heraf.

Derudover indføres med lovforslagets kapitel 3 et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Endvidere indføres med lovforslagets kapitel 4 et nyt kontrolsystem på statens område med både en såkaldt forudgående og en såkaldt efterfølgende udgiftskontrol.

I tilknytning hertil indeholder lovforslagets kapitel 5 og 6 særskilte bestemmelser for kommuner og regioner, der bl.a. går ud på, at økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om forholdet mellem indtægter og udgifter i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf.

Da den politiske aftale er indgået den 27. marts 2012, fremsættes lovforslaget først efter den 1. april 2012, jf. herved Folketingets forretningsorden § 10, stk. 3, 2. pkt.

Lovforslaget ønskes gennemført i indeværende folketingsår.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
08.05.12
2. behandling
08.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?