Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 128: Vielser foretaget af borgmestre og byrådsmedlemmer (Forslag til folketingsbeslutning om vielser foretaget af borgmestre og byrådsmedlemmer)

B 128: Vielser og borgmestre

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 128

Fremsat af: Eva Kjer Hansen (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Eyvind Vesselbo (V)

Fremsat dato: 23.04.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

B 128 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at ændre reglerne for vielser inden den 1. januar 2014, således at borgmestre og byrådsmedlemmer får tilladelse til at foretage vielser i hele Danmarks land- og søterritorium ud over deres egen bopælskommune.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne konstaterer, at de nuværende regler, hvor borgmestre og byrådsmedlemmer kun må foretage vielser i deres bopælskommune, lægger en unødig begrænsning på borgmestres og byrådsmedlemmers kompetence til at foretage vielser.

De nuværende regler betyder f.eks., at et par fra Lejre ikke kan blive viet i Lejre af borgmesteren fra nabokommunen Roskilde, hvorimod parret godt kan blive viet af Roskildes borgmester, hvis vielsen foregår i Roskilde.

De nuværende regler betyder også, at borgmestre og byrådsmedlemmer ikke har kompetence til at foretage vielser, som foregår på vand, der har forbindelse til åbent hav, f.eks. Kolding Fjord.

Forslagsstillerne mener, at borgmestres og byrådsmedlemmers kompetence til at foretage vielser alene bør knyttes til deres embede og ikke til deres bopæl. Forslagsstillerne konstaterer, at de begrænsninger, som de nuværende regler medfører, savner saglig begrundelse.

Folketinget pålægger regeringen at ændre reglerne, således at borgmestres og byrådsmedlemmers kompetence til at foretage vielser udvides til at omfatte alle dele af Danmarks land- og søterritorium.

Ved udarbejdelsen af de nye regler skal det præciseres, om vielsesmyndigheden er den kommune, hvor vielsen finder sted, eller den kommune, hvor den viende borgmester/det viende byrådsmedlem er valgt.

Hvis en borgmester/et byrådsmedlem ønsker at foretage en vielse i en anden kommune end den, hvor vedkommende er valgt, skal vielsen godkendes af den kommune, hvor vielsen finder sted.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.04.13
1. behandling
31.05.13
2. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.04.13
Afstemning start
30.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?