B 75: Varig nedsættelse af ministervederlag (Forslag til folketingsbeslutning om varig nedsættelse af ministervederlag.)

B 75: Nedsættelse af ministervederlag

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 75

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Stine Brix (EL), Frank Aaen (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 18.02.2015

Forkastet dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 75 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden den 1. maj 2015 at fremsætte lovforslag, der fra den 1. januar 2016 indfører en varig reduktion af ministervederlag på 5 pct.

Bemærkninger til forslaget

Med genopretningspakken fra 2010 blev der indført en nedsættelse af vederlaget til ministre på 5 pct., som skulle vare i 2010 og 2011. Denne reduktion blev forlænget med lov nr. 480 af 30. maj 2012 til også at gælde årene 2012-2015.

Baggrunden for reduktionen var, at den daværende VK-regering skulle bruge et figenblad for at retfærdiggøre den asociale forringelse af dagpengesystemet, hvor dagpengeperioden halveredes og genoptjeningskravet fordobledes. Derfor foreslog de – modsat den permanente forringelse af dagpengeperioden – en midlertidig nedsættelse af vederlaget til ministre på 5 pct. i årene 2010-2011.

Den nuværende regering gennemførte med støtte fra Enhedslisten en forlængelse af reduktionen på 5 pct. til årene 2012-2015. Ordningen er dog stadig blot midlertidig, mens de titusindvis af dagpengemodtagere, der ryger ud i fattigdom, ikke kan se frem til hverken længere dagpengeperiode eller lavere genoptjeningskrav. Derimod kan ministrene i de ansvarlige regeringer, som passivt ser til, vende tilbage til deres privilegier som før genopretningspakken.

Da den asociale dagpengeforringelse er permanent, kan det efter Enhedslistens mening heller ikke forsvares at rulle nedsættelsen af ministervederlaget tilbage, hvilket ifølge nuværende lovgivning sker fra den 1. januar 2016. I stedet foreslår Enhedslisten at gøre nedsættelsen af vederlaget til ministrene med 5 pct. permanent.

I forvejen er vederlaget til ministre højt, ligesom embedet ledsages af en række privilegier. Derfor er der ingen grund til at belønne de ministre, hvis regeringer er ansvarlige for at gøre arbejdsløse fattigere.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.02.15
1. behandling
24.04.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.02.15
Afstemning start
25.02.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 6. maj 2015

Emneord: ministervederlag eftervederlag

Relaterede forslag:

18.03.2016 B 102: Nedsættelse af fuldtidspolitikeres eftervederlag med vederlag for andet politisk hverv

19.03.2015 L 166: Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre

26.02.2014 B 56: Ministres eftervederlag

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?