Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 48: Udskoling hos frie grundskoler (Forslag til folketingsbeslutning om udskoling hos frie grundskoler.)

B 48: Udskoling hos frie grundskoler

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 48

Fremsat af: Merete Riisager (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mette Bock (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 13.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

B 48 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2012 at fremsætte lovforslag, der gør det muligt for de frie grundskoler at oprette udskolingsskoler med 7.-10. klassetrin.

Bemærkninger til forslaget

På lærerseminarierne uddanner man lærere til både ind- og udskoling, folkeskoler overalt i landet splittes op i ind- og udskoling, og der findes mange især små skoler, der kun går op til 5.-6. klasse. Alligevel er det med baggrund i friskolelovens § 2 ikke i dag muligt at oprette en friskole, der koncentrerer sig om elever fra 7.-10. klasse, sådan som det er muligt for folkeskoler.

Ved at forhindre den fri konkurrence mellem de private og de offentlige skolers mulighed for at tilbyde udskolingsforløb går man på kompromis med princippet om frit skolevalg. Skolernes frihed er ellers ifølge både tradition og lovgivning defineret som frihed til i vidt omfang selv at afgøre forhold vedrørende pædagogik og økonomi og kriterier for læreransættelse og elevoptag. Denne praksis bør fortsat være gældende, uanset om niveauet er indskoling eller udskoling.

Ambitionen om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, bør imødekommes med initiativer, der styrker udskolingen hos både folke- og friskoler. Undervisningen i de sidste år i folkeskolen skal kunne ses i sammenhæng med ungdomsuddannelserne, og familierne skal have mulighed for at vælge det skoletilbud, der passer bedst til barnet. Derfor skal både folkeskolen og de frie grundskoler bidrage til, at flere fortsætter i og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Fra 2001 til 2011 er antallet af folkeskoler i Danmark faldet med 297 skoler. I samme periode er antallet af privat- og friskoler steget med 63, så der i dag er 526 frie grundskoler. Det vidner om en stigende interesse for de frie skoler, hvorfor muligheden for udskoling bør ligestilles med gældende praksis på kommunalt plan.

Regeringen har som led i folkeskolereformen prioriteret folkeskolens udskolingsforløb, og i forlængelse deraf bør man være opmærksom på at forbedre rammevilkårene for de frie skolers virksomhed. Hvor der er behov for det, bør det derfor på baggrund af forældreinitiativer være muligt at starte en udskolingsskole på samme vilkår, som man i dag kan starte en fri grundskole med 0.-7. klasse.

Liberal Alliance finder det således rimeligt, at man gør det muligt for friskolerne at indrette sig på samme måde som folkeskolerne i forhold til muligheden for at tilbyde udskolingsforløb.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.03.12
1. behandling
27.04.12
2. behandling
08.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.03.12
Afstemning start
09.05.12
Afstemning slut
07.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?