B 60: Udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning (Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning.)

B 60: Børnetilskud efter dansk lovgivning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 60

Fremsat af: Brian Mikkelsen (KF), Dennis Flydtkjær (DF), Ole Birk Olesen (LA)

Fremsat dato: 11.03.2014

Vedtaget dato: 08.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 60 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at sikre, at udbetalingen af børne- og ungeydelser og børnetilskud sker i overensstemmelse med den af Folketinget vedtagne lovgivning.

Bemærkninger til forslaget

Den 17. december 2010 vedtog Folketinget L 79 fremsat af den daværende VK-regering. L 79 indførte et krav om, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de seneste 10 år, før man har ret til fuld børnefamilieydelse og børnetilskud. Loven blev vedtaget efter et længere forarbejde og efter at være blevet gransket og godkendt af regeringens jurister. Lovens bestemmelse om optjeningsprincippet fik virkning fra den 1. januar 2012.

I april 2013 sendte en embedsmand i Europa-Kommissionen et brev til den danske regering med besked om, at Kommissionen mener, at optjeningskravet er i strid med sammenlægningsprincippet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Som en konsekvens af henvendelsen fra Kommissionen besluttede regeringen at ignorere den af Folketinget vedtagne lovgivning. Lovens optjeningskrav administreres nu ikke længere som forudsat af Folketinget ved vedtagelsen, og som det står i loven, og man kan derfor som EU-borger i visse tilfælde få udbetalt børnepenge fra den første dag, man er i Danmark. Denne ændring i praksis er sket, uden at man har konsulteret Folketingets partier, og uden at man har sikret sig, at der er et flertal for den nye praksis. Desuden har regeringen ikke indledt en dialog med Kommissionen om dennes henvendelse, med henblik på at man kunne have drøftet Kommissionens fortolkning og om nødvendigt have prøvet sagen ved EU-Domstolen.

Først i februar 2014 – efter massiv og længerevarende kritik – har regeringen fremlagt udkast til et lovforslag, som skal sikre, at sammenlægningsprincippet anvendes, og at administrationen af børne- og ungeydelsen dermed bringes i overensstemmelse med EU-retten som fortolket af Kommissionen.

Forslagsstillerne er af den overbevisning, at regeringen dels burde have drøftet Kommissionens henvendelse med Folketingets partier, dels have indledt en dialog med Kommissionen om sagen og om nødvendigt have prøvet sagen ved EU-Domstolen.

Med dette beslutningsforslag pålægger Folketinget derfor regeringen at sikre, at udbetalingen af børne- og ungeydelser og børnetilskud sker i overensstemmelse med de love, som Folketinget har vedtaget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.03.14
1. behandling
03.04.14
2. behandling
08.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.03.14
Afstemning start
18.03.14
Afstemning slut
07.05.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: børnepenge børneydelse børnetilskud børnecheck

Relaterede forslag:

03.07.2015 L 7: Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge

25.03.2014 L 160: Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

18.02.2014 B 50: Målretning af børne- og ungeydelsen

UDVALGT INDLÆG FOR

Thomas Huulbæk Titanium
Det stillede forslag har altså følgende ordlyd: Folketinget pålægger regeringen at sikre, at udbetalingen af børne- og ungeydelser og børnetilskud sker i overensstemmelse med den af Folketinget vedtagne…

GÅ TIL INDLÆG

7. Maj 2014 08:52
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det stillede forslag har altså følgende ordlyd:

Folketinget pålægger regeringen at sikre, at udbetalingen af børne- og ungeydelser og børnetilskud sker i overensstemmelse med den af Folketinget vedtagne lovgivning.

Det mener jeg simpelthen ikke, at man kan stemme imod.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?