B 113: Transport af kønsmodne handyr og hundyr (Forslag til folketingsbeslutning om transport af kønsmodne handyr og hundyr.)

B 113: Transport af kønsmodne dyr

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 113

Fremsat af: Dennis Flydtkjær (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Jørn Dohrmann (DF), Søren Espersen (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 23.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

B 113 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at arbejde for en ændring af Rådets forordning (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter, af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og af forordning (EF) nr. 1255/97 således, at kønsmodne handyr og hundyr ikke længere skal holdes adskilt på vejen til slagteriget. Indtil en sådan ændring kan træde i kraft, pålægges regeringen at tage initiativ til at sikre, at bøden for overtrædelse af EU-reglen nedsættes til 100 kr.

Bemærkninger til forslaget

Indeværende beslutningsforslag skal sikre, at kønsmodne handyr og hundyr ikke længere skal holdes adskilt under transporten til slagteriet. Da det kan tage lang tid at ændre en sådan forordning, pålægges regeringen at tage initiativ til at sikre, at bøden for overtrædelse af EU-reglen nedsættes til 100 kr.

Adskillelse af kønsmodne handyr og hundyr under transporten til slagteriet medfører en betydelig risiko for, at dyrene påfører hinanden skade, idet adskillelsen typisk gør dyrene aggressive og urolige ved læsningen og under selve transporten. Dyrene er flokdyr af natur, og adskillelsen stresser dyrene. Dette kan også føre til farlige situationer for de mennesker, der står for at adskille dem. (Altinget.dk den 29. maj 2013: »Dyretransport: Fødevareministeren må ind i kampen«).

Reglerne vedrørende transport af kønsmodne dyr reguleres i dag af Rådets forordning (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter, af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97. Reglen om adskillelse af kønsmodne dyr fremgår af bilag 1, kapitel 3, afsnit 1.12, og har følgende ordlyd:

»Adskillelse

1.12. Dyr skal holdes adskilt under håndtering og transport, når der er tale om følgende:

a) dyr af forskellige arter

b) dyr af markant forskellig størrelse eller alder

c) avlsorner eller -hingste

d) kønsmodne handyr og hundyr

e) dyr med horn og dyr uden horn

f) dyr, som er fjendtlige over for hinanden

g) dyr, der er bundet, og dyr, der ikke er bundet.

1.13. Punkt 1.12, litra a), b), c) og e), finder ikke anvendelse, hvis dyrene er opdrættet i kompatible* grupper, hvis de er vant til at være sammen, hvis dyrene ville lide ved at være adskilt, eller hvis der er tale om hunner, der ledsages af unger, som er afhængige af deres mor. (*dyr der er vant til at gå sammen i besætningen.)«

De danske strafbestemmelser angiver 7.000 kr. til chaufføren og 12.000 kr. til vognmanden ved et førstegangstilfælde, jf. Meddelelse om overtrædelse af dyreværnslovgivningen (RM 2/2008 – rettet juli 2013).

EU-reglen virker stik i mod alle intentioner om at fremme dyrevelfærd. Desværre tager det meget lang tid at ændre en EU-forordning. Derfor ønsker forslagsstillerne også med dette forslag at reducere bødestraffen for overtrædelse af den omtalte regel til 100 kr., mens regeringen arbejder på at ændre en forfejlet EU-regel.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.04.14
1. behandling
26.05.14
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.04.14
Afstemning start
30.04.14
Afstemning slut
09.10.14

Emneord: dyretransport dyrevelfærd

Relaterede forslag:

01.03.2016 B 81: EU's støtte til tyrekalveopdræt

25.02.2016 L 137: Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure

08.04.2015 B 161: Underretningspligt når vanrøgt af dyr bliver observeret

23.01.2015 B 57: Kvæg på græs

15.01.2015 B 53: At betragte dyr som levende væsener i lovgivningen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?