B 145: Større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster (Forslag til folketingsbeslutning om større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster.)

B 145: Større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 145

Fremsat af: René Gade (ALT), Rune Lund (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremsat dato: 04.04.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 145 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at give Folketinget og offentligheden indblik i verserende og fremtidige forhandlinger om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med fremmede stater, herunder ved at indlede en høringsproces senest ved indledning af forhandlingerne.

Bemærkninger til forslaget

Under Folketingets behandling af lovforslag nr. L 8 om Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana (folketingsåret 2014-15, 1. samling) blev der rejst en debat om muligheden for at skabe større gennemsigtighed omkring Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsaftaler med fremmede stater. Det blev i den forbindelse nævnt, at muligheden for høring af interesseorganisationer og erhvervslivet og en tidligere inddragelse af Folketinget, mens der stadig er mulighed for at påvirke forhandlingsresultatet, vil være medvirkende til at skabe en bedre demokratisk proces. Som det er i dag, ser Folketinget først et lovforslag om vedtagelse af Danmarks indgåelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomst på et tidspunkt, hvor aftalen om overenskomsten er indgået, og hvor der ikke længere er mulighed for at ændre den.

Det er Alternativets, Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis opfattelse, at regeringen bør inddrage Folketinget, senest når forhandlinger med fremmede stater indledes. Ligeledes bør privatpersoner, erhvervslivet og interesseorganisationer have mulighed for ved en høring tidligt i forhandlingsprocessen at bidrage med kommentarer til en kommende aftale om en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Forslagsstillerne mener, at den fortrolighed, som omgiver forhandlingerne om dobbeltbeskatningsoverenskomster i dag, er en hindring for den demokratiske proces. Offentligheden er afskåret fra at få indblik i og komme med bidrag til forhandlingerne, som i stedet alene er forbeholdt Skatteministeriet og skattemyndighederne i det pågældende land, der forhandles med. Denne lukkethed er en af de største udfordringer for en demokratisk aftale og lige forhandlingsvilkår mellem landene.

På baggrund af en gennemgang af en række dobbeltbeskatningsoverenskomster påpeger organisationen Actionaid i sin rapport »Mistreated – The tax treaties that are depriving the world’s poorest countries of vital revenue« fra februar 2016 store problemer med dobbeltbeskatningsoveren?skomster, herunder at overenskomsterne ofte betyder, at penge flyder fra lav- og mellemindkomstlande til højindkomstlande, hvilket udhuler lav- og mellemindkomstlandenes provenu og dermed muligheder for udvikling. Actionaid foreslår derfor flere initiativer, bl.a. at dobbeltbeskatningso?verenskomster skal evalueres, og at offentligheden bør have større indblik i forhandlingerne.

Med beslutningsforslaget foreslås det derfor, at Folketin?get pålægger regeringen at åbne for den mulighed, at flere synspunkter kan indgå i debatten på et tidligere tidspunkt, og før forhandlingerne afsluttes, ved at give Folketinget og offentligheden indblik i verserende og fremtidige forhandlinger om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med fremmede stater, herunder ved at indlede en høringsproces senest ved indledning af forhandlingerne. Det foreslås, at Folketinget og offentligheden allerede inddrages, når forhandlinger med fremmede stater indledes.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
19.05.16
2. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: gennemsigtighed dobbeltbeskatning

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 146: Anvendelsen af FN's modeloverenskomst ved forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og lav- og mellemindkomstlande

21.01.2016 B 54: Nedlæggelse af de åbne skattelister

07.10.2015 L 22: Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.

19.11.2014 L 75: Ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

08.10.2014 L 8: Indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?